Nulstilling af budgetter

Ældrecentre skal ikke starte kontraktstyring med minus

SKØRPING:I 2002 havde ældrecentrene i Skørping Kommune et merforbrug på 2,6 millioner kr., og den pukkel har ældreområdet så slæbt videre med i år. Imidlertid ser det ikke ud til, at centrene selv når at slippe af med underskuddet i 2003, og socialudvalget håber derfor, at det øvrige byråd vil være med til at nulstille ældreområdets budgetter fra 1. januar 2004. Her går alle kommunens institutioner nemlig fra lønsumsstyring til kontraktstyring, hvor den enkelte institution får en "pose penge" og i højere grad kan forvalte dem selv. Det giver både større frihed og større ansvar. - Jeg tror, at det vil være lidt nemmere at skrive under på kontrakterne, når de ikke skal starte med et minus, siger socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF). Ældrecentrenes merforbrug i 2002 stammer fra lønsiden. - Selv om vi endnu ikke kender resultatet af 2003, ser forbruget fornuftigt ud. Alligevel må vi skønne, at det ender med et underskud på cirka to millioner, som stammer fra sidste års minus, og som man ikke når at indhente, forklarer han. Socialudvalget har i det hele taget været bagefter, når det handler at blive færdig med budgettet for 2004. Hvor de øvrige udvalg har haft sommeren til at arbejde med deres basisbudgetter og finde besparelser som krævet af økonomiudvalget, har socialudvalget været noget bevægelseshæmmet. Økonomisk forvaltning har nemlig manglet en medarbejder, og det har først været efter 15. august, da stillingen endelig kunne besættes, at der for alvor kunne tages hul på at udarbejde et budgetforslag på det sociale område. Det blev uddelt på socialudvalgets møde i tirsdags. Budgettet skal endeligt vedtages 9. oktober. - Vi får vores regnskab så sent som to dage før forligsforhandlingerne. Det er voldsomt utilfredsstillende, siger Finn Sejrup Pedersen, som også brokkede sig over udvalgets arbejdsvilkår, da byrådet var samlet til budgetseminar for en måned siden: - Jeg sagde, at det finder socialudvalget sig ikke i igen! Forsinkelsen har nemlig også betydet, at socialudvalget ikke har haft det fornødne overblik over, hvorvidt de tidligere bevillinger holder, eller om der er så store underskud, at fælleskassen må punge ud, eller der må spares på andre områder. Enkelte byrådsmedlemmer har udtrykt stor frygt for, at det sociale område i 11. time kunne vælte hele læsset. - Heldigvis ser det kompetent ud, det materiale vi nu endelig har fået. Men vi må konstatere, at vi ikke er blevet færdige med at gøre det, vi har fået besked på. Vi mangler stadig at finde besparelser på 1,625 million kr., men det skal vi nok gøre. Vi løber ikke fra ansvaret, siger Finn Sejrup Pedersen. Til gengæld vil socialudvalget forfærdelig gerne have forskellige gamle underskud ud af verden. Derfor har man til budgetforhandlingerne sendt et ønske om 993.000 kr. ekstra til hjælpemiddelområdet og et ønske om 258.000 kr. til at udligne en mindreindtægt i forbindelse med borgeres plejeophold i anden kommune.