EMNER

Nummer 28

KROATIEN:Der er stor enighed i EU-kredsen om Europakommissionens anbefaling om at afslutte optagelsesforhandlingerne med Kroatien, og derved skulle Kroatien kunne optages som medlemsland nr. 28 i det europæiske fællesskab. Den endelige tiltrædelsestraktat med det nye medlemsland forventes undertegnet senest sidst i juli 2012, men dette til trods er landet blevet opfordret til at fortsætte reformbestræbelserne specielt inden for retsvæsnet og grundlæggende rettigheder, og kommissionen vil overvåge disse bestræbelser på områderne frem til tiltrædelsen. Kroatiens medlemskab vil uden tvivl skabe en ny dynamik for det vestlige Balkans EU-perspektiv, forudsat at disse lande fortsat følger reformbestræbelserne for at opfylde kriterierne for optagelse i EU.