Skolevæsen

Nutidens børn får ikke tid og ro

Da skoleinspektør H. Sloth i 1958 kiggede tilbage på et langt liv indenfor skolevæsenet, bl.a. nogle år som lærer i Poulstrup, var konklusionen klar.

Lærer og skoleleder H. Sloth langede i 1958 ud efter skolebørnenes hverdag, som han fandt alt for pakket med aktiviteter og indtryk. Foto: Bente Poder

Lærer og skoleleder H. Sloth langede i 1958 ud efter skolebørnenes hverdag, som han fandt alt for pakket med aktiviteter og indtryk. Foto: Bente Poder

- Der er for meget uro i klasserne. Børn vokser ikke op med den samme ro som for 40-50 år siden, og det gør det sværere for dem at koncentrere sig, fastslog H. Sloth - som havde mere på hjerte. - Børn i dag får mange ting meget lettere og skønner derfor ikke så meget på det. Børn flaskes bogstavelig taget fra fødslen op med radio og grammofon og en mængde adspredelser, som de fører med sig fra hjemmet ind i skolen. Dette burde navnlig de voksne tænke på, for det er jo dog os, der giver børnene disse vaner eller rettere uvaner. Men også vi voksne er i dag mere forkælede end vore forældre og bedsteforældre var det. Vi har vaner og behov, som man dengang ikke drømte om, og det kan naturligvis ikke undgås, at disse kendsgerninger kommer til at præge vores børn, sagde han. I det store hele var H. Sloth dog ganske godt tilfreds med samarbejdet mellem skole og hjem. Forældrenes interesse og engagement i børnenes skolegang fandt han var udmærket - især i mindre skoler, hvor man i højere grad kendte hinanden i modsætning til større bysamfund. Artiklen blev bragt i Vendsyssel Tidende søndag 31. august 1958.