Storvorde

Ny æresborger:Poul Kjærgaard

STORVORDE:Som rosinen i det 19. kræmmermarkeds pølseende, udnævnte arrangørerne i Storvorde-Sejlflod Flaglaug sent søndag den 77-årige Poul Kjærgaard fra Tofthøjvej i Storvorde som æresborger. På den hæderfulde plads efterfølger han forhenværende bagermester Villy Hansen. Efter højtideligheden, hvor lavsmedlem Michael Carlsen overrakte diplom, flag og blomster, havde Poul, foruden taksigelser, et par ironiske kommentarer: - Jeg har før fået titel som æresmedlem. Bagefter er jeg blevet kontingentfri. Bliver jeg nu fri for indbetaling af skatter? Bag udnævnelsen som æresborger ligger der er stort arbejde i forskellige sammenhænge fra Poul Kjærgaards side. Først og fremmest var han i 1944 med til at stifte FDF-FPFs Storvorde-Sejlflod-kreds, og han er stadig med i ledelsen; nu på 62. år. Han er aktiv i Storvorde Vandværks bestyrelse, hvor han har haft plads de seneste 45 år. Han har brugt 13 år i det lokale menighedsråd, og har sideløbende taget del i Indre Mission. Her har han siddet i den østhimmerlandske kredsbestyrelse i 28 år, heraf de 17 som formand. I øvrigt er Poul Kjærgaard født og opvokset i Storvorde. I 1951 etablerede sig som skrædder med egen butik. To år senere begyndte han og hustruen Martine med købmandsforretning. Sådan gik årene frem til 1971, hvor bygningerne nedbrændte. I nogle år før, efter og frem til midten af 90erne havde Poul Kjærgaard fastansættelse som postbud.brula