Hospitaler

Ny afdeling på sygehuset

Modtagelse og nuværende opvågningsafdeling slås sammen.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det nye OM2-afsnit har også plads til de akutte, lægevisiterede patienter. Arkivfoto: Torben Hansen

Modtagelsen på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn flytter fra på mandag ind i lokaler på sygehusets anden etage i sengebygningen, hvor den sammenlægges med sygehusets observationsafsnit og bliver til Observations- og Modtageafsnit OM2. For patienter, som bliver henvist til undersøgelse eller behandling på sygehuset, og som kan transportere sig selv, betyder det, at man for eftertiden skal benytte hovedindgangen på Barfredsvej og tage trappen eller elevatoren til Plan 2, hvor OM2 ligger. Afdelingens opgaver I forhold til de patienter, som kommer i modtagelsen i dag, bliver der ikke lavet ændringer. Det vil sige, at OM2 også modtager lægevisiterede akutte patienter mellem klokken 8 og 22 alle dage og lægehenviste patienter med mindre skader på hverdage mellem klokken 8 og 15. Udover de almindelige opvågningspatienter, der efter operation har behov for tæt observation i en kortere periode, har OM2 også plads til en række ortopædkirurgiske patienter, der efter ledudskiftnings- eller rygoperationer skal blive på afsnittet indtil den følgende dag. Herudover har OM2 også en patientgruppe, vandladningspatienter, som efter operationen befinder sig på OM2 i hele indlæggelsesforløbet, hvilket vil sige i to til tre dage. OM2 råder også over en såkaldt akutstue, hvor der er udstyr til at hjælpe indlagte patienter, der pludselig får svære problemer med kredsløb og/eller vejrtrækning. En bæredygtig enhed Sammenlægning mellem modtagelsen og OM2 sker for at skabe en større og mere bæredygtig enhed, hvor personaleressourcerne kan udnyttes bedre, og hvor der er gode og varierede faglige udfordringer for personalet. Det forventes, at der dermed på sigt bliver bedre muligheder for at fastholde og rekruttere kvalificeret personale til sygehuset i Frederikshavn.