Ny aftale giver nyt håb om mere politi i Skagen

SKAGEN:Med en ny aftale på plads om at gennemføre en køreplan for flerårsaftaler for politi og kriminalforsorg ser folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) en ny chance for, at Skagen Politistation atter kan blive døgnbemandet. - Det må der være håb om, hvis man tager justitsminister Lene Espersens udtalelser for pålydende. - Hun siger, at aftalen giver flere betjente på gaden og mere tryghed for borgerne, ligesom hun også siger, at hun ikke vil acceptere, at visse byområder er utrygge for borgerne, siger Bjarne Laustsen, der mener, at en sådan udtalelse må være meget aktuel for Skagen, der endog er blevet berøvet sin døgnbemanding i skolesommerferien. Han har på den baggrund stillet følgende spørgsmål til justitsministeren: ”Kan ministeren på baggrund af køreplanen for gennemførelsen af flerårsaftalerne for politiet og kriminalforsorgen sikre, at Skagen Politi på ny får døgnbemanding samt at Frederikshavn Politikreds i øvrigt får tilført resurser, som kan neutralisere de besparelser, som kredsen i de seneste to år har måttet gennemføre?” - Lene Espersen har nu en enestående chance for at demonstrere i praksis, at hendes mange løfter om en bedre politibetjening også kan udstrækkes til borgerne og turisterne i Skagen. Hvis ikke, står vi jo over for et eksempel på, at justitsministeren siger ét og gør noget andet, siger Bjarne Laustsen.

Forsiden