Ny aftale om undervisning

SKAGEN KOMMUNE: Formanden for børne- og kulturudvalget i Skagen Kommune, Karsten Hemmingsen (V), hilser med tilfredshed, at det nu er lykkedes at få en ny aftale med Frederikshavn Kommune om udvesling af skoleelever. Børne- og kulturudvalget i Skagen Kommune sagde på sit møde onsdag eftermiddag ja til en ordning, hvor man betaler godt 26.000 kroner per årselev, der går i den anden kommunes skole. Det er dog en betingelse, at det i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af begge kommuner, før nye elever indskrives. - Så har vi lidt hånd i hanke med den økonomiske side af sagen. Et forældrepar kan altså ikke bare lige gå ned på en skole i Frederikshavn og indskrive lille Peter i skolen, sådan at vi pludselig får en ekstra regning fra Frederikshavn Kommune, uden at vi har haft mulighed for at tage stilling til sagen i forvejen, forklarer Karsten Hemmingsen. Betalingen på godt 26.000 kroner svarer til det, som kommunen skal betale til staten, hvis en elev vælger at gå i en privatskole i stedet for folkeskolen. Og ordningen gælder selvfølgelig begge veje, så elever fra Frederikshavn Kommune også får mulighed for at vælge en skole i Skagen Kommune. - Det er også den model, som man har valgt at køre mellem kommunerne i Ringkøbing Amt, hvor man har indgået en amtsaftale om undervisningen. Den hidtidige aftale mellem Skagen og Frederikshavn, hvor der ikke var penge mellem os, blev jo opsagt af Frederikshavn i efteråret, og i de videre forhandlinger forlangte man så cirka 45.000 kroner per elev. Nu ender det så med, at vi i stedet skal betale godt 26.000 kroner, så det er jo også en slags besparelse i forhold til det oprindelige krav, siger Karsten Hemmingsen. Der er i øjeblikket fem elever fra Skagen Kommune, der går i skole i Frederikshavn Kommune, og det vil for 2003 svare til en ekstra udgift på budgettet på 136.000 kroner. Derfor skal økonomiudvalget også se på sagen og tage stilling til et forslag fra børne- og kulturudvalget om, at dette beløb gives som en tillægsbevilling til budgettet for 2003.