Ny aktivitetsmedarbejder

} NYANSÆTTELSE: Sygemedhjælper Eva Myrup, Rørbæk, er blevet ansat som ny aktivitetsmedarbejder på ældrecentret i Nørager. Hun har hidtil arbejdet i nattevagt på ældrecentret Engparken, men skifter nu job af helbredsmæssige grunde. Den nye stilling er med en otte timers arbejdsuge, hvilket giver hende mulighed for at fortsætte med at drive sin hobbybutik i Rærbæk på Skovmosevej, som hun etablerede på hobbyplan for tre år siden i lejede lokaler nabo til Brugsen. } BØRN OG LEG: Børn i alderen 0 til seks år skal have nogle gode vaner, når det gælder bevægelse og aktivitet, og derfor arrangeres der nu "Børn og Bevægelse" i Nørager, som et led i Sundhedsstyrelsens kampagne om 60 minutters daglig bevægelse for børn. Børne-bevæge-dagen finder sted tirsdag 6. september og onsdag 7. september, og tirsdag er for børnehavebørnene. Her bliver det Tuen og Kløvermarken i Haverslev, som mødes i HCI-hallen, og Regnbuen og Græshoppen fra Nørager, som mødes i Sortebakkehallen. Onsdag er det så dagplejebørnenes tur til at bevæge sig, og det sker i Sortebakkehallen i Nørager. Arrangementet bliver lavet i et samarbejde mellem institutionerne, Dagplejen og Sund By Nørager, og begge dage vil der være forskellige aktiviteter for børnene at lege med, og der vil endvidere blive serveret et sundt mellemmåltid i form af frugt, grønsager og vand. Sundhedsstyrelsens kampagne retter sig hovedsagelig mod børn i alderen 6 til 9 år, men i Nørager bliver aktiviteterne rettet mod de lidt yngre børn. - Vi har valgt også at fokusere på de 0-6 årige for at give børnene gode bevæge-vaner fra starten, siger fysioterapeut Charlotte Olesen fra Sund By Nørager.