Ny asfalt ved fjorden

I over 20 år har vejen dagligt modtaget titusindvis af bilister fra Limfjordstunnelen. Gennem årene er den blevet lappet flere gange, og nu er den ved at være kørt træt. Asfalten på en ca. otte kilometer lang motorvejs-strækning i det sydgående spor syd for Limfjordstunnelen skal friskes op. Den ny asfalt skal fortsat sørge for, at vejen er trafiksikker. Samtidig vil køreoplevelsen på strækningen blive mere støjsvag og behagelig. Asfaltarbejdet begynder lørdag 26. april og forventes at være afsluttet omkring 1. juni. Det vil påvirke trafikken, da flere fra- og tilkørsler i forbindelse med motorvejen på skift lukkes i to til fem dage ad gangen. Der er også risiko for kødannelse på dele af strækningen, især i myldretiden. Vejarbejdet foregår i toholdsskift alle dage - også i weekenden - så arbejdet afsluttes hurtigere, og generne bliver så få som muligt for trafikanterne på strækningen. Der vil blive sat skilte op, der vejleder om hastigheder og det forestående arbejde. Trafikanterne bedes indtrængende om at overholde hastighedsbegrænsninger, både af hensyn til vejarbejderne og de øvrige trafikanter.