Redningsvæsen

Ny båd skal øge sejlernes tryghed

Redningsbåd til 480.000 kr. skal dække den vestlige del af Limfjorden

RØNBJERG:- Jeg håber økonomien er på plads, så vi har en redningsbåd til sejlersæsonen næste år. Sådan lyder det fra chefen for Løgstør Kommunes Redningsberedskab, Jørgen Hansen, der fornylig lagde en ansøgning ind hos de fem kommuner Løgstør, Nibe, Farsø, Brovst og Fjerritslev om økonomisk tilskud til indkøb af en aluminiums-redningsbåd til 480.000 kr. Brovst og Nibe har sagt nej til økonomisk støtte, men Jørgen Hansen håber stadig på støtte fra de tre resterende kommuner og at der også kan hentes penge i forskellige fonde. På forhånd har Tryg-Danmark Fonden bevilget 200.000 kr. til indkøb af båden - dog på den betingelse, at der findes finansiering af restbeløbet. På trods af nej fra de to kommuner er Jørgen Hansen stadig optimistisk. - Det er uomtvisteligt, at der er et behov for en redningsbåd i hele området omkring Løgstør Bredning. Når man kigger vestpå skal man helt til Skive for at finde en redningsbåd og østbåd er det nærmeste Aalborg - dog er der en mindre ny gummibåd i Brovst, siger Jørgen Hansen. Han hæfter sig ved, at der gennemsnitligt er 6000 lystsejlere som ferierer i den vestlige del af Limfjorden hvert år. Samtidig inddrager feriecentret DanParcs Rønbjerg med 300.000 gæster i stor stil Limfjorden i sit aktivitetsprogram. Der er desuden Livø som har omkring 25.000 turister om året. Udover disse aktiviteter tiltrækker Limfjorden udøvere af windsurfing, vandskisport, dykning, lystfikser, jagt og søsport i stort antal. - Det er heller ikke uvæsentligt, at der på Limfjorden er en del erhvervstransport, dels til fjordens havne, men også som transit mellem øst og vestdanmark, således passerer ca. 2000 erhvervsskibe Aggersundbroen årligt, påpeger Jørgen Hansen. Som en følge af det store aktivitetsniveau på fjorden etablerede Løgstør Kommune for en del år siden et beredskab til personredning i havne og kystnære områder. Beredskabet består af 17 redningsposter på havne og strande, der serviceres og vedligeholdes af redningsberedskabet og en lille redningsbåd, der er velegnet i stille vejr. Men ved bare en smule blæst kommer båden til kort, og derfor er ønsket om en ny og større søstærk båd opstået. Bådberedskabet er fysisk placeret på Løgstør Kommunens falckstation og betjens af redere og deltidsansatte brandmænd på stationen. Den lokale dykkerklub indgår i beredskabet, der via en aftale med redningsberedskabet stiller sig til rådighed som redningsvømmere ved uheld i havne og kystnære områder. Jørgen Hansen siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at det for at skabe optimal sikkerhed for de mange turister og andre, der benytter Limfjorden og havnene omkring Løgstør Bredning er et meget stort ønske, at Løgstør Kommunes Redningsberedskab kan opbygge et effektivt beredskab, der også kan stilles til rådighed for politi og Søværnets Operative Kommando ved eftersøgning og redning på Limfjorden.