Ny ballade om beskyttelsen af Læsøs brune bi

VESTERBY:Der er igen i Folketingets Fødevareudvalg rejst spørgsmål om relevansen af beskyttelsen af de brune bier på Læsø. Denne gang er det partiet Venstre, der drager fredningen af den oprindelige og truede danske bistamme på Læsø i tvivl. Fødevareministeren har derfor endnu engang sat et udredningsarbejde i værk for at belyse relevansen af fredningen. Mens dette udredningsarbejde foregår, gør myndighederne ikke noget for at sikre de brune bier. Formanden for Danmarks Biavlerforening, Verner Schou, er stærkt fortørnet over situationen og betegner Venstres initiativ som en akut trussel mod mulighederne for at bevare den brune danske bi, som, en række undersøgelser har vist, er genetisk helt forskellig fra andre bier – herunder også andre stammer af brune bier. – Man kan efterhånden få det indtryk, at biodiversitet er et fint ord, som politikerne kun bruger, når de færdes i Rio eller i Johannesburg, og som de glemmer at tage alvorligt i dagligdagen på Christiansborg. Biodiversitet drejer sig ikke blot om beskyttelse af eksotiske, vilde dyr som pandaen og tigeren, men også om dyr der kan få en uvurderlig betydning for det fremtidige forædlingsarbejde med husdyr. Det er vigtigt at bevare de gamle danske husdyrracer, og det gælder i høj grad også de brune bier på Læsø, fastslår Verner Schou. Fredningen af de brune bier, som har vakt international interesse, er tidligere besluttet af Folketinget, og lovligheden har været prøvet ved såvel de danske domstole som ved EF-domstolen. – Det er veldokumenteret, at fredningen af de brune bier på Læsø er fagligt velbegrundet og særdeles relevant. Et vigtigt aspekt i den forbindelse er, at man, når fredningen på Læsø er gennemført i fuldt omfang, kan lade bierne parre sig frit. Det er af meget stor betydning for bevarelsen af den genetiske variation. Løsninger, hvor man tillader andre racer af bier på en del af øen, vil ikke være fagligt forsvarlige og vil give biavlere med brune bier umulige arbejdsvilkår, siger Verner Schou. /ritzau/