Lokalpolitik

Ny ballade om tvungen tømning af septiktanke

En enkeltsag ved Try fører nu til, at byrådet igen skal tage stilling til den omstridte kommunale ordning

Byrådets politikere skal igen forholde til den stærkt omstridte ordning med tømning af septiktanke. Anledningen er en konkret klage fra en borger på Tryvej. Borgeren har klaget over, at tanken ifølge planen skulle tømmes i juni i år, og hermed var det kun et halvt år siden, tanken sidst blev tømt. Han mener, at tanken skal tømmes en gang om året - altså med 12 måneders mellemrum. Miljø- og teknikudvalget er - med afsæt i den konkrete sag - blevet bedt om at tage stilling til, om tømningen skal gennemføres som planlagt, og i den forbindelse om tømningsordningen skal tages op til revision. Politikerne i Miljø- og teknikudvalget var splittet i sagen. Mens tre medlemmer afviser klagen og ønsker tømningsordningen fastholdt, giver de to Venstre-folk Mikael Klitgaard og Hans Christian Holst borgeren ret i anken - og de ønsker tømningsordning til debat på ny. - Jeg har bedt om at få sagen i byrådet - jeg vil gerne have ordningen op til revision, fortæller udvalgets formand Mikael Klitgaard (V). - Vi mener, at tanken skal tømmes en gang om året - altså hver 12. måned. At man fastholder, at tanken skal tømmes i juni er bureaukrati ud over alle grænser. Det er sølle, at man ikke kan imødekomme borgerens ønske. Men flertallet i udvalget mener, at det er lige meget, hvornår på året tanken bliver tømt - når bare den bliver tømt en gang om året, forklarer Mikael Klitgaard. Ifølge forvaltningen blev tømningen af tanken på Tryvej rykket flere gange i 2010 på grund af vinteren. For at undgå lignende problemer fremover, har Brønderslev Forsyning - der udfører tømningen i praksis - flyttet det årlige tømningstidspunkt fra november til juni i det distrikt, der omfatter ejendommen på Tryvej. - Det udløser selvfølgelig, at der mellem tømningen i 2010 og 2011 er mindre en 12 måneder, men der bliver ikke tale om mere end én tømning om året, og der bliver heller ikke tale om en merbetaling. Tømningen vil næste år ske i juni, oplyser forvaltningen. Borgeren på Tryvej mener, at tømningsordningen burde ændres, så tømningerne i højere grad udføres individuelt efter tankstørrelse og antallet af personer på den enkelte ejendom. Mikael Klitgaard ønsker en ordningen der indebærer, at borgeren selv frit kan vælge hvem der skal gøre arbejdet, og hvornår på året tanken skal tømmes - når bare det sker en gang om året. - Kan man dokumentere, at tanken tømmes en gang om året, skal man kunne slippe for at få det gjort af det kommunale systemet. Jeg ønsker frihed til borgerne, siger Mikael Klitgaard. - Langt de fleste vil bruge en fælles kommunal ordning. Det drejer sig om ganske få borgere, der ønsker en anden løsning - måske 40-50 borgere - så det er slet ikke et problem. Og sender de dokumentation ind på, at tanken er tømt en gang om året, må vi være tilfredse med det. - Før valget talte jeg for frit valg - folk skal selv være med til at bestemme. Og jeg var ikke enig i, at alle skulle være med i den kommunale tømningsordning. Det er fint muligheden er der, men folk må også have lov at melde sig fra en kommunal ordning, mener Mikael Klitgaard.