Boligselskaber

Ny beboerrådgiver skal holde projekter i live

GUG:En af de meget aktive beboere i kvarteret omkring Grønlands Torv, Kirsten Kanstrup, får nu løn for sin indsats i en periode frem til nytår. Hun er nemlig blevet ansat som beboerrådgiver på halv tid, efter at den tidligere beboerrådgiver Kim Høfler har fået andet arbejde. Kim Høfler søgte væk, da regeringen før oprindeligt planlagt fjernede det statslige tilskud til de beboerrådgivere, der var ansat under byudvalgene. Imidlertid har Landsbyggefonden indvilget i at give, hvad der svarer til en halv løn frem til 31. december 2003. Nogle af de lokale boligselskaber bidrager også, og på den måde er der blevet råd til at ansætte Kirsten Kanstrup i en 23 timers stilling fra 20. april og frem til udgangen af i år. Faktisk er hun allerede startet på lavere timetal, samtidig med at hun passer et vikariat på Biblioteket Aalborg Øst. Penge til projekter Kirsten Kanstrup får til opgave at afrunde perioden med byudvalg i Aalborg SØ. Byudvalget blev oprettet i 1994 og fortsætter frem til 31. august i år. Selv om staten ikke længere vil give tilskud til en beboerrådgiver, så er der stadig aktivitetsmidler at gøre godt med. - Der er vist cirka 350.000 kroner tilbage, men lige nu ved vi ikke, om de skal bruges inden 31. august, eller om vi kan bruge af dem frem til nytår. Pengene kan ikke bruges til lønninger, og de skal heller ikke bruges for enhver pris. De skal gerne gå til gode projekter, der kan give kvarteret noget, siger den nye beboerrådgiver og tilføjer: - Alle er stadig velkomne til at søge Byudvalget om penge, hvis de har et godt projekt. Ellers handler det for Kirsten Kanstrup om at finde en måde, hvorpå en god del af de aktiviteter og projekter, som Byudvalget har været fødselshjælper for, kan leve videre i bydelen. Et af de velfungerende projekter er en turgruppe med beboere, som kaster sig ud i anderledes kulturture. De har blandt andet været til operafest i Rebild, og sammen med Aalborg Kommunes naturvejledere har gruppen også sat naturoplevelser på programmet. Medieværkstedet er et andet godt tilbud til beboerne i kvarteret. Det kører nu på niende år og har igennem de seneste år udelukkende fungeret med frivillig arbejdskraft. Kirsten Kanstrup har selv været med til at tage initiativ til en lokal kulturgruppe, som på tredje år arrangerer kulturelle oplevelser i Aalborg SØ. Hun er også med i en gruppe, der arbejder på at oprette et nyt samråd i kvarteret til at tage over, når Byudvalget stopper. Fest på torvet Et populært indslag i kvarteret var i en periode de årlige fester "Under Bøgen". Nu skal festen genoplives i en anden form, og datoen er fastsat: Det bliver 16. august. Denne gang skal festen holdes på Grønlands Torv, således at de lokaler forretninger, institutioner og boligorganisationer også kan blive inddraget. Desuden har torvet en fin scene, som helt sikkert vil blive flittigt brugt på festdagen. Arrangørgruppen satser på at hyre kendte musikere og håber også på en masse lokale indslag fra foreninger og institutioner.