Lokalpolitik

Ny behandling af køkken-sag

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd udsatte spørgsmålet om renoveringen af plejehjemmet Rosengården i Jerslev. Sagen sendes tilbage til social- og sundhedsudvalget til nærmere vurdering. Blandt andet skal politikerne i socialudvalget se nærmere på, om kostpolitikken på institutions- og skoleområdet skal indarbejdes i planerne. Else Kraglund fra Sterup, der var tilhører til byrådsmødet, havde en række spørgsmål omkring køkkenet. Hun ønskede blandt andet at vide, hvor mange af byrådsmedlemmerne, der har besøgt plejehjemskøkkenet, som hun betegnede som velfungerende. Else Kraglund undrede sig også over, at det kan koste over to mio. kr. at renovere et velfungerende køkken. Ligeledes undrede Else Kraglund sig over, at man har planer om at nedlægge et plejehjemskøkken, før man har undersøgt, om der for eksempel kan laves varm mad til eleverne på Toftegårdsskolen i Jerslev. - Er det fordi de andre plejehjem i oplandet ikke har produktionskøkken, at Rosengården heller ikke skal have det. Alt skal åbenbart være lige dårligt, konstaterede hun. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) understregede, at økonomiudvalget kort før byrådsmødet havde møde for at drøfte sagen, og her besluttede økonomiudvalget at sende sagen til fornyet behandling i social- og sundhedsudvalget. Jens Arne Hedegaard lovede Else Kraglund, at hendes spørgsmål sendes til social- og sundhedsudvalget, der så vil besvare dem.