Lokalpolitik

Ny bestyrelse for naturfredning

AALBORG:Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg har valgt afdelingsbestyrelse, så den kommer til at passe til den ny storkommune og dækker de nuværende Sejlflod, Hals, Nibe og Aalborg kommuner. Det skete på et fælles årsmøde. For at bevare det lokal kendskab blev der valgt tre medlemmer fra hver af lokalkomiteerne i Sejlflod, Hals og Nibe samt seks medlemmer fra Aalborg. De skal også i gang med at lære hinandens områder at kende. Lokalkomiteernes årsberetninger fortalte om vidtfavnende sager om byggeprojekter, udvidelse af landbrug samt kommentarer og indsigelser til kommuneplaner og regionplan. I det nye år vil bestyrelsen oprette sin egen lokale hjemmeside. Den ny afdelingsbestyrelse med tidligere lokalkomiteer i parantes er formand Laurits Krogh (Hals). Næstformand Anton Thøger Larsen (Aalborg). Sekretær Kaj Kunstmann (Aalborg). Thorkild Kjeldsen (Hals). Hans Jørgen Bertelsen (Hals). Willy Jørgensen (Sejlflod). Eva Due Kristensen (Sejlflod). Flemming Sørensen (Sejlflod). Henrik Gorm Hansen (Nibe). Hans Heidemann (Nibe). Bente Kragh (Nibe). Jørgen Balslev Hansen (Aalborg). Christen Jensen (Aalborg). Per Jacobsen (Aalborg) og Simon Leed Krøs (Aalborg). Suppleanter er Carsten Hoff Mortensen (Aalborg). Henning Andersen (Sejlflod). Karin Krog (Hals) og Frank Chr. Andersen (Hals).