Vust

Ny bestyrelse håber på opbakning

{ VUST: Efter at Vust og Holme Omegns Beboerforening med noget besvær fik en helt ny bestyrelse i januar, er det tid at gøre status på årets generalforsamling. Det sker mandag 29. oktober, og formand Bjarne Svaneborg håber på opbakning til mødet, efter at der også har været god tilslutning til årets sommerfest. - Der er kom-met flere nye medlemmer til, og hvis der har været misstemning omkring sagen med grusgravning i området, er det lagt på hylden. Bjarne Svaneborg kender heller ikke til planer om at gå i gang med grusgravning, som der er mulighed for ved Vust efter regionplanen. - Hvis der sker noget, må vi tage det derfra, siger han. På valg til besty-relsen er Charlotte Fischer, Brian Sørensen og Bjarne Svaneborg. Desuden er Anne Lise Svaneborg og Kaj Søndergaard med i bestyrelsen.