Tyverier

Ny bestyrelse i Fiskernes Fiskesortering

HIRTSHALS:Der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Fiskernes Fiskesortering a.m.b.a. i Hirtshals lørdag 7. maj. Det skyldes, at tre af de nuværende fem bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig før tid. Hans Nielsen, Søren Larsen og Ib Andersen har ønsket at træde ud af bestyrelsen, og det efterlader Anker Nielsen og Lasse Baatz alene tilbage. Fiskernes Fiskesortering var i slutningen af 2004 i søgelyset, idet virksomheden fik et forbud mod at modtage fisk mellem kl. 22 og kl. 8, som følge af en tvist mellem fiskerikontrollen og den daglige leder Ole Jensen. Stridighederne dengang kostede Fiskernes Fiskesortering omkring 400.000 kr. TYVERI: Natten til torsdag er der blevet stjålet en orange elektrodesvejser, to skovle, et par gummistøvler og noget murergrej fra en byggeplads i Asdal. STUDIETUR: En delegation fra Hirtshals Kommune drager fra 1.-3. maj på studietur til norske Tvedestrand. Deltagerne skal udveksle erfaringer og studere forholdene hos kommunens venskabskommune i Norge.