Brønderslev

Ny bestyrelse i gigtforening

Gigtforeningen i Vendsyssel har fået en helt ny bestyrelse. Det er sket på en ekstra generalforsamling.

Formand er Anne Marie Jensen, Hjørring, næstformand Inge Bilde, Frederikshavn, kasserer Nora Christensen, Brønderslev, sekretær og ansvarlig for hjemmesiden Elsa Nymand Jensen, Brønderslev. Menige medlemmer er Aase Pedersen, Brønderslev, Inga Brøndum, Hjørring, Sonja Nygaard, Frederikshavn, Bodil Sørensen Skagen og Ingelise Diget, Skagen Suppleanter er Anne Grethe Svendsen, Frederikshavn, Aase Markmand, Skagen. Lokalgruppernes formænd og kontakt personer, forbliver de samme, nemlig Aase Pedersen, Brønderslev, Bodil Sørensen, Skagen, Inge Bilde, Frederikshavn, og Anne Marie Jensen Hjørring.