Tranholm

Ny bestyrelse på plads i Biersted

Ny formand vil arbejde for fællesskab mellem de fire afdelinger

BIERSTED:De tog de 25 fremmødte bare ti minutter at vælge ny formand, næstformand og suppleanter på en ekstra generalforsamling i Biersted IF onsdag aften. Ny formand er Thomas Nygaard Jørgensen, og ny næstformand er Torben Krog. De overtager de ledige poster efter Kaj Mandrup, der gik som formand 10. august, og Aksel Rasmussen, der gik som næstformand få dage senere. Det skete samtidig med, at hovedbestyrelsen har meldt en sag med forsvundne 15.500 kroner og forfalskede underskrifter i forbindelse med en tidligere hovedkasserers afgang i utide til politiet. Dog har både Kaj Mandrup og Aksel Rasmussen tidligere oplyst, at deres afgang intet har at gøre med den sag. Og den ny formand Thomas Nygaard Jørgensen vil heller ikke bruge flere af bestyrelsens kræfter på sagen. -Vi afventer politiets efterforskning. Bestyrelsen har allerede holdt 12 møder om sagen, og det er med til at slide bestyrelsesmedlemmerne op, siger han. Thomas Nygaard Jørgensen har tidligere været formand for håndboldafdelingen og var team sportschef under en tidligere struktur. Næstformand TorbenKrog overtog formandsposten i år 2000, da den daværende formand gik i utide. Han har tre børn, som benytter foreningen, og har sin gang i alle fire afdelinger. Og netop et kendskab og samvær mellem de fire sportsafdelinger er også på dagsordenen. - Vi skal have skabt fællesskab, så vi er én forening i stedet for at virke som fire klubber, som vi gør i dag. Folk sætter sig sammen i grupper alt efter, om de spiller håndbold eller fodbold.Vi skal skabe et fællesskab ved at holde arrangementer på tværs af afdelingerne, siger den ny formand. Det prioriterer han også højere, end den verserende sag mellemBiersted IF og et firma om lakering af halgulvet. - Lakken begndte at skalle af efter 14 dage. Arbejdet har kostet 35.000 kr., men leverandørerne mener, det skyldes, at vi har rengjort gulvet forkert inden lakeringen.Men vi har blot fulgt firmaets anvisninger, siger han. På generalforsamlingen fik Biersted IF også fyldt de tomme suppleantpladser med valg af Per Selvejer Sørensen og Lars Nielsen. Per Selvejer Sørensens post som revisor overtages af Jørgen Tranholm.