Ny bestyrelse på plads

Sidste medlemmer kapret via appel i telefon

NØRAGER:Det var på et hængende hår, at det lykkedes at finde de nødvendige seks frivillige til at indtræde i den nye bestyrelse for kultur- og medborgerhuset Kig Ind i Nørager. 35 mennesker var mødt frem til den stiftende generealforsamling i festsalen på Kig Ind tirsdag aften. - Antallet var nok hvad vi havde forventet, men desværre var kun ganske få af byens foreninger repræsenteret blandt de fremmødte. Af samme grund var der næsten ingen unge til stede, selv om vi satser meget på dem i den fremtidige drift og ledelse af Kig Ind, fortæller Birgit Jensen, formand for Væksthus Nørager. Kapret over telefonen Generalforsamlingen forløb ifølge Birgit Jensen ganske roligt med udarbejdelse af ganske få sproglige ændringer til vedtægterne for den selvejende institution Kig Ind. Og da det kom til valg af bestyrelsesmedlemmer, gik det næsten alt for roligt. Trods adskillige forslag fra deltagerne i festsalen ønskede næsten ingen at opstille. - For at få det nødvendige antal i hus var vi nød til at begynde at ringe rundt til folk derhjemme og få deres mundtlige tilsagn om at indgå i bestyrelsen. Og adskillige undslog sig, inden vi endeligt havde fået etableret en fuldtalligt bestyrelse, forklarer Birgit Jensen om den efter hendes egen mening trælse situation. Hun er skuffet over den manglende interesse blandt private borgere, foreninger, erhvevslivet og organisatiorerne for at påtage sig bestyrelsesarbejdet. Og selv om de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter nu er på plads med hiv og sving, ønsker ingen at være formand på det konstituerende møde i nær fremtid. Ny bestyrelse Birgit Jensen og Kirsten Sørensen fra Væksthus Nøragers bestyrelse var klar til at indtræde i den nye bestyrelse, mens Gitte Rubæk som kommunens repræsentant overlader det til kommunalbestyrelsen at vælge en repræsentant. Øvrige medlemmer af bestyrelsen blev John Hamil-torn, Ove Andersen og Else Christiansen, mens musik-skolelærer Brian Nørgaard-Svendsen og Kaj Aage Pedersen blev valgt som suppleanter og Kristen Stagstrup om revisor. 43 nye medlemskaber 37 private og seks foreninger, organisationer og virksomheder tegnede et medlemskab af den nye selvejende institution på den stiftende generalforsamling. - Foreninger, organisationer og virksomheder kan med et medlemskab fremover frit benytte Kig Inds mødelokaler til afvikling af blandt andet deres generalforsamlinger, påpeger Birgit Jensen. Den nye bestyrelsen skal måske på et tidspunkt etablere en hvervekampagne for nye medlemmer og ifølge Birgit Jensen ud og stemme dørklokker i lighed med dengang der blev samlet penge ind til husets inventar. Under eventuelt var der forslag om udvidede åbningstider i Kig Ind, så der fremover også er åbent om aftenenen og i weekenderne for blandt andet at give interesserede mulighed for at se de skiftende kunstudstillinger.