Børnepasning

Ny børnehave i idrætshal

Overbelægning i Regnbuen skal løses med 40 børn i en udvidet hal

NØRAGER:Efter at have drøftet flere forslag til at løse problemet med en længerevarende og stigende overbelægning i børnehaven Regnbuen i Nørager og udarbejdelse af økonomiske beregninger for to forslag har kultur- og socialudvalget nu lagt sig fast på en løsning. Står det til udvalget, skal 40 børnehavebørn fra næste år placeres i Sortebakkehallen, der står over for en mindre udvidelse. - Det passer fint ind med vores ønske om at etablere en decideret natur- og idrætsbørnehave, påpeger udvalgsformand Orla Kastrup Kristensen (V). Udvalget har det meste af sommeren arbejdet med fire løsningsmuligheder, nemlig at leje sig ind i ledige lokaler i Nørager, bygge en helt ny natur- og idrætsbørnehave i byen til 40-50 børn, leje sig ind i en planlagt udvidelse af Rørbæk Idrætsforenings klubhus eller som sidste mulighed placere nogle af børnene i den nye børnehave i Døstrup i Hobro Kommune. - Det sidste ville dog ikke løse vores problem, fordi der kun ville være plads til 12-15 børn ekstra i Døstrup, tilføjer udvalgsformanden. Udvidelse i bero Formand for den selvejende institution Sortebakkehallen, Villy Jensen, fortæller, at halbestyrelsen i lang tid har haft planer om at udvide hallen med en tilbygning på omkring 100 kvadratmeter. - Vi har nemlig over en længere periode manglet opvarmningslokaler og havde planer om at bygge til på langsiden af hallen mod vest. Efter at vi blev kontaktet af kommunen her i sommer angående et eventuelt lejemål af lokaler til ny børnehave har vi stillet vores planer lidt i bero med hensyn til udformning og antal kvadratmeter, indtil der foreligger en afgørelse i kommunalbestyrelsen, forklarer Villy Jensen. Han forventer derfor først, at en tilbygning uanset antal kvadratmeter kan står klar til brug for børnehavebørn tidligst sidst på vinteren. - Indtil nu har vi nemlig ingen konkrete tegninger for vores projekt, som vi med en børnehave skal have koordineret med kommunens behov og krav, påpeger Villy Jensen. Opdeling af SFO Står det til kultur- og socialudvalget, skal SFO'en i tilknytning til Sortebakkeskolen splittes op i to, så nogle af børnene bliver placeret i Regnbuen, og andre i en idræts- og natur-SFO i de nye lokaler i Sortebakkehallen. Med kultur- og socialudvalgets løsning på overbelægningen i Nørager bliver der fremover fire institutioner med børnehave og SFO i Nørager Kommune. For at få budgetmæssig dækning for løsningsforslaget udarbejder udvalget nu et ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget for næste år på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 7. oktober, hvor budgettet også bliver endeligt godkendt.