Børnepasning

Ny børnehave på forældres ønskeseddel

150 underskrifter afleveret på rådhuset af to repræsentanter for forældrekreds i Rørbæk

RØRBÆK:Som aftalt stod repræsentanter for forældrekredsen i Rørbæk og kultur- borgerforening i går eftermiddag klar på kommunekontoret til at aflevere borgerunderskrifter med et inderligt ønske om at få bygget en børnehave i landsbyen. - Vi har samlet de mange underskrifter på fremlagte lister i Lokal'Brugsen samt blandt gæsterne til den netop overståede byfest, fortæller Rita Nielsen, der havde taget sin to-årige søn Mads med til overrækkelsesseancen. - Sammen med underskrifterne afleverer vi også en skrivelse til politikerne, hvor vi anfører vores argumenter for en placering af børnehaven i netop Rørbæk, erklærer Gunnar Sørensen, næstformand i Rørbæk kultur- og borgerforening. Blandt argumenterne er et ønske om at kunne fastholde strømmen af børnefamilier, der som huskøbere er med til at skabe et generationsskifte i landsbyen, et fortsat kundegrundlag for bevarelse af Rørbæks eneste dagligvarebutik - Lokal'Brugsen - det positive i at have endnu en landsby i kommunen med børnehave samt de skønne børnevenlige naturområder og idrætsfaciliteter i lokalområdet som ramme for børnehavebørnenes aktiviteter. - Oven i disse argumenter er der også flere oplagte steder for placering af en eventuel børnehave, og med den opbakning, vi indtil nu har mødt blandt borgerne, er jeg også sikker på, de er positive over for at hjælpe aktivt i etableringsfasen, påpeger Rita Nielsen. Hendes mand Lars er med i forældrebestyrelsen for Regnbuen, og planerne om en børnehave i Rørbæk har ulmet i forældrekredsen i lang tid. - Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at børnehaven Regnbuen over lang tid har haft en markant overbelægning i forhold til normeringen på 90 børn. Seneste melding er 117 børn her op til sommerferien, så det er meget påtrængende at få bygget en ny, tilføjer Rita Nielsen. På vegne af kommunalbestyrelsen og k/s-udvalget modtog borgmester Poul Larsen de mange underskrifter og bilaget i byrådssalen. - Jeg synes i første omgang, at vi skal se fordomsfrit på forslaget om en placering i Rørbæk. I forvejen er Nørager Kommune jo kendt for en decentralisering af både ældrepleje, skole og børnepasning, og Rørbæks nye titel som lokalcenter er selvfølgelig også et argument, som vi må se nærmere på, påpeger Poul Larsen og tilføjer: - Fra 1. januar næste år har forældre til dagpleje- og børnehavebørn frit valg med hensyn til sted for pasning af deres børn, også over kommunegrænser ved ledige pladser. Dette forhold er også en af de ting, vi skal tage højde for, når vi skal afgøre den endelige geografiske placering af børnehaven i kommunen i forhold til nabokommuner. Krav om 40 børn Det kommer ikke bag på Orla Kastrup Kristensen, at forældre i Rørbæk har et ønske om at få en ny kommunal børnehave etableret i netop deres område. - Til gengæld kommer det bag på mig, at der er iværksat en regulær underskriftsindsamling. I første omgang ser vi nærmere på mulighederne for en placering i Rørbæk og sammenholder det med en placering i Nørager tæt på Regnbuen og Sortebakkeskolen, som er kultur- og socialudvalgets idé, forklarer Orla Kastrup Kristensen. Blandt de ting, der skal undersøges nærmere, er antallet af børn i området. Ifølge leder af kommunens børnepasningsafdeling, Annette Søgaard, er der i øjeblikket 23 dagplejebørn i Rørbæk og seks i Stenild samt 17 børnehavebørn i Rørbæk og et tilsvarende antal i Stenild, der alle er placeret i børnehaven Regnbuen i Nørager. - Udvalgets udgangspunkt for etablering af en ny børnehave er et sted med plads til mindst 40 børn, fordi dette antal personalemæssigt er det mest økonomiske. Samtidig er det planen, at den skal være en anderledes spændende kombineret idræts- og naturbørnehave, der også skal give os mulighed for at hjemtage og selv passe nogle af de børn, der har behov for ekstra støtte i dagligdagen, påpeger udvalgsformanden.