Børnepasning

Ny børnehave på skinner

Grønt lys i kulturudvalget til nyt millionprojekt

HALS:Planerne om en ny børnehave ved Hals Skole er kommet et afgørende skridt nærmere en realisering, efter at kulturudvalget som ventet sagde god for projektet på udvalgets møde i denne uge. - Det er et rigtigt godt projekt, bemærker formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), der imidlertid heller ikke lægger skjul på, at det er en let sag at få alle de løse ender til at hænge sammen. Udvalget har da også over for økonomiudvalget indstillet, at det foreliggende forslag er "det bedst opnåelige", og er der med denne betegnelse ikke tale om den mest positive vinkel på formuleringen i indstillingen, så hænger det ifølge Sørn Nordhald sammen med, at der i sagen er mange interessenter at tage højde for. - Det er primært fritids- og udenomsarealerne, der eventuelt kan blive en diskussion om. Det gælder for eksempel legepladsens placering, når der i området bliver tale om både en skoledel, en skolefritidsordning og en børnehave, forklarer udvalgsformanden med henvisning til den kendsgerning, at den nye børnehave skal opføres nord for Hals Skole - nærmest mellem indskolingen og SFO'en. Hvis også økonomiudvalget og sidenhen byrådet som ventet siger god for det nye børnehaveprojekt, vil der blive tale om en 530 kvadratmeter stor børnehave med plads til 66 børn. Den skal erstatte Hals Børnehave, der p.t. er normeret til 44 børn, og med den nye, store børnehave bliver også kommunens børnehavebus fritstillet til anden brug. Der er af byrådet afsat fem mio. kr. til projektet, og når byrådet senere på måneden også har sagt god for dette, vil der blive holdt en licitation. Holder resultatet fra denne sig inden for bevillingen, vil anlægsarbejdet kunne påbegyndes øjeblikkeligt. - Det bliver spændende at se licitationsresultatet, bemærker Sørn Nordhald, der i den forbindelse glæder sig over, at både SID og håndværkere har råbt op om, at det nu er på tide, at kommunerne får gang i nogle anlægsopgaver. - Vi kan kun håbe, at det vil være med til at sikre nogle fornuftige priser ved licitationen, siger han. Går alt som planlagt, er det håbet at kunne tage den nye børnehave i brug 1. november.