Børnepasning

Ny børnehave skal bygges i træ

Lokalplanforslag for børnehave ved Vandværk To på vej

SKAGEN:Børne- og kulturudvalget har nu frigivet de første 50.000 kroner af de to millioner kroner, der i år er afsat til en ny børnehave til erstatning for institutionen på Sovkrogsvej. Arkitekterne Alfred Hansen og Leif Hellsten skal nu i samarbejde tegne børnehaven. Samtidig har teknik- og miljøudvalget sendt lokalplanforslaget for det område bag vandværk to på Gl. Landevej, hvor den nye børnehave skal ligge, til byrådet. Når byrådet har behandlet forslaget på dets møde i maj fremlægges det offentligt i otte uger, så alle har mulighed for at se det og komme med indsigelser og/eller kommentarer til det. Lokalplan gælder for et cirka 4.000 kvadratmeter stort område bag Vandværk To og ved siden af DCHs klubhus. Området ligger nu i landzone, og det er tanken, at det skal forblive i landzone indtil Kommuneplanen skal revideres næste gang. Den nye børnehave skal udvendigt være en træbygning, fremgår det af bestemmelserne i lokalplanforslaget, og det skal enten være i naturtræ eller være malet i en afdæmpet farve fra jordfarveskalaen. Taget skal være mørkt i enten tagpap, skiffer eller i bølgeeternit, og det må ikke have en højere vinkel en 35 grader. Bygningen må højst være 8,5 meter høj, og bebyggelsesprocenten for området er sat til 10. Den nye børnehavebygning skal, som nævnt, erstatte den nuværende børnehave på Sovkrogsvej, og det er i tråd med børnehavens pædagogiske principper, hvor naturen og miljøet indgår som en væsentlig del, at man har valgt at placere den nye børnehavebygning ude i et naturområde, hedder det blandt andet i lokalplanredegørelsen. I redegørelsen hedder det desuden blandt andet, at det er kommunens ønske, at afslutte byudviklingen mod vest med et offentligt område som kan formidle overgangen mellem selve Skagen by og de fredede områder i Skagen Klitplantage. toen/c-