EMNER

Ny børnehavestruktur på vej

Faldende børnetal kan snart mærkes i institutionerne

AALESTRUP:Et markant faldende børnetal i Aalestrup Kommune får nu administrationen til at udarbejde et oplæg til en ny børnehavestruktur. Det oplyser børne- og kulturudvalgets formand, Per Bisgaard, (V), efter det seneste møde i udvalget. - Konsekvensen af det store fald i børnetallet vil hurtigt kunne mærkes i institutionerne, og konklusionen er, at vi i løbet af kort tid har det, der svarer til en hel børnehave for meget, siger Per Bisgaard. Det betyder nødvendigvis ikke, at institutioner skal lukke. - Men det er oplagt at kigge nærmere på strukturen og sammenholde den med børnetallene i de respektive områder i kommunen, påpeger Per Bisgaard. I løbet af 2002 kom der kun 77 små Aalestrup-borgere til verden. Gedsted kan bryste sig af at være det lokalområde, der har leveret flest, mens der i Hvam kun blev født tre babyer i 2002. Sammenligner man det samlede antal fra sidste år med de store årgange i 1992-1993, 1995 og 1997, hvor der blev født mellem 120 og 130 babyer i kommunen, er tendensen klar. Og prognoser fra Danmarks Statistik indikerer, at fødselstallet i de kommende år kun forventes at blive på mellem 85 og 90. Men Per Bisgaard pointerer imidlertid, at tendensen hurtigt kan vende igen. - Vi kan jo håbe på, at tallet stiger betragteligt i løbet af de næste tre-fire år, og så ser situationen ganske anderledes ud. Men vi er nødt til at forholde os til den udvikling, der ses her og nu, ikke mindst af hensyn til økonomien, understreger han. I Gedsted vil der fortsat være pres på børnehaven, der i år bliver udvidet til at kunne huse 66 børn. Per Bisgaard har heller ingen forventninger om, at der skal røres ved de tre børnehaver i Aalestrup eller Myretuen i Simested, der er en del af Landsbyrordningen. Tilbage står de nuværende puljeinstitutioner i Fjelsø, Hvam og Hvilsom. For de to sidstnævntes vedkommende har politikere og administration netop drøftet oprettelse af Landsbyordning med virkning fra 1. august. Når oplægget om en ny børnehavestruktur er udarbejdet fra administrativ side, vil børne- og kulturudvalget lægge op til en offentlig debat. - Vi ønsker så vidt muligt at inddrage forældre og personale i drøftelserne, inden vi træffer nogen beslutninger.