EMNER

Ny boform for sindslidende

Boformen Laden huser syge, der tidligere boede væk fra familien

HJØRRING:Hjørring Kommune har taget sin første boform med døgnbemanding for psykiatriske patienter i brug. Flertallet af beboerne har hidtil boet på en af amtets boformer. Kommunen forventer at kunne spare næsten en mio. kr. om året - og så er det bedre for beboerne, som igen er kommet tæt på deres familier. Den nye boform hedder Boformen Laden. Den er indrettet i en af blokkene i Boligselskabet AB's ejendomme på Tørholmsvej og Sjællandsgade. Den specielle blok, der ligger nærmest gymnasiet, er altid blevet kaldt Laden - derfor navnet. De 13 beboere har hver sin to-værelses lejlighed, hvorfra der via et nyt glasoverdækket gangareal er adgang til fælleslokaler. Her er der køkken, opholdsstue og computerrum. Sygeplejerske Lis Nielsen er Hjørring Kommunes psykiatrikoordinator, der skaber sammenhæng i socialpsykiatrien i kommunen. En del af hendes job består i at være leder af Boformen Laden. Lis Nielsen blev ansat i Hjørring Kommune 1. januar 2003. Hun kommer fra et job i det amtslige socialpsykiatriske dagtilbud Skansegården i Frederikshavn. - Det har været meget spændende at være med til at etablere den nye boform her, siger Lis Nielsen. Hun fortæller, at syv af de 13 beboere kommer fra amtets boformer, tre har boet i kommunale bofælleskaber, mens de sidste har boet hos forældrene indtil nu. De er i alderen 26 til 52 år, og hovedparten har psykiatriske diagnoser som skizofreni eller lider af angsttilstande. - De beboere, der bor her, har virkelig brug for støtte i dagligdagen. Det kan være hjælp med økonomien ved bankbesøg, støtte ved lægebesøg eller arrangere møder med sagsbehandlere. Vi skal også prøve at få dem til at deltage i nogle af de mange aktiviteter, der er tilbud om. Vi skal nogle gange være deres "huskere" og minde dem om, at deres tilstand for eksempel bliver bedre, hvis de går med i idrætsforeningen. Vi skal i det hele taget foretage den sociale træning og holde udviklingen i gange, men vi skal ikke behandle, siger Lis Nielsen. Kan få gæster Beboerne kommer blandt andet fra amtslige boformer i Brønderslev, Sindal, og Åbybro. - Vi oplever, at beboerne er meget glade for at kommer her og få deres eget hjem, hvor de kan invitere gæster. Det er ikke så let på det amtslige borformer, hvor de kun havde et lille værelse og et tekøkken. Her kan de selv lave et lille måltid mad og invitere hele familien, hvis de vil. Beboerne er ofte mennesker, som måske ikke har så stort et netværk ud over familien. Derfor er det rart for dem at være kommet tilbage til byen og familien, siger Lis Nielsen. Det er ændringer i fordelingen af udgifterne mellem amt og kommune i den såkaldte grundtakstmodel, der gør det økonomsik fordelagtigt for kommunen at hjemtage borgere fra de amtslige institutioner. Hjørring Kommune kan spare 850.000 kr. om året ved selv at sørge for boliger og personale til de sindslidende. Boformen med døgnbemanding er personalemæssigt krævende. Der er ansat ti personer med vidt forskellige uddannelser. - Men her laver vi alle sammen det samme. Det vigtigste er, at de ansatte har været vant til at arbejde med målgruppen, siger Lis Nielsen, som tilføjer, at der ikke er afsat ressourcer til rengøring og vask, som skal gøres i samarbejde med beboerne.