Lokalpolitik

Ny bog fortæller om lokalpolitik og samfundsudvikling i Bindslev

BINDSLEV:I næste måned udgiver Bindslev Sogns Egnssamling bogen "Bindslev Sogn 1805-1925. Lokalpolitik og Samfundsudvikling". Forfatteren er den pensionerede lærer og cand. phil. i historie Jørgen Jakobsen, Aalborg, som er født i Bindslev. Bogen beskriver det lokale selvstyres udvikling i sognet, hvor fæstebønderne under Stensbæk Gods blev selvejere i 1805. - Efter den tid fik de lokale folk effterhånden mere og mere indflydelse på de lokalpolitiske forhold i sognet, fortæller Jørgen Jakobsen. - I begyndelsen kunne bønderne knap nok læse eller skrive, men de voksede med opgaverne gennem tiden, og i 1880 blev en bonde valgt som sognerådsformand. De første politiske erfaringer fik bønderne som præstens medhjælpere i fattigkommissionen. Og som udpegede medlemmer af skolekommissionen turde de sætte sig op mod både præst og kirkelige myndigheder, når det drejede sig om øgede skoleudgifter i sognet. - Senere blev beboernes kompetence udvidet betydeligt som folkevalgte medlemmer af sogneforstanderskab og sogneråd, som havde stor indflydelse på udviklingen i sognet, fortæller forfatteren. I bogen bliver der tegnet et billede af de store kulturelle og økonomiske forandringer, der skete i lokalsamfundet. Det fremgår både af kommissions- og sognerådsarbejdet på den tid. Også de religiøse spændinger mellem missionsfolk og grundtvigianere kom til udtryk, når sognerådet havde de lokale sager på dagsordenen. "Bindslev Sogn 1805-1925. Lokalpolitik og Samfundsudvikling" indeholder også afsnit om kirke, religiøse bevægelser, sagn og overtro, og der er beretninger om "Gale Hals Præst" og hans levnedsløb og om "mirakelkure" rundt om i Vendsyssel. Jørgen Jakobsen har undersøgt og fortæller i bogen om, hvorfor Nørre Bindslev udviklede sig fra at være landsby til en handelsby. De lokale var simpelt hen bange for, at Tversted ville vinde den kamp. Forfatteren har bl.a. tidligere udgivet bøgerne "Nørre Bindslev 1660-1805. Fæstebøndernes vilkår i en nordjysk landsby under enevælden" og "Lykkegaard i Bindslev. Fra herregård over fæstegård til selvejergård. 1500-1973".