Ny bog om egnens historie

Engagerede forfattere bag Egnssamlingens årsskrift

SALTUM:Ferieminder fra Saltum Teglværk, historien om Ingstrup Skole, og udviklingen i Jonstrup Klit fra at være et husmandssamfund til at være et sommerhusområde. Det er nogle af emnerne i Egnssamlingens årsskrift, som blev præsenteret i det lokalhistoriske arkiv på Saltum Centralskole i går. Igen i år er det lykkedes Egnssamlingens Støtteforening at udgive en lille bog med historier om egnen. Årsskriftet er det 14. i rækken, og seks forfattere har bidraget med historier i det 62 sider lange værk, som blev drøftet grundigt af de engagerede skribenter, da de mødtes med blandt andre medlemmer af støtteforeningens bestyrelse. Ifølge Egnssamlingens leder, Helge Nielsen, har der været bragt flere end 100 artikler i årsskrifterne, siden den første udgave blev trykt. - Årsskriftet har utrolig stor betydning. Én af årsagerne til, at vi har så mange medlemmer (flere end 600, red.) i støtteforeningen er, at vi udgiver bogen hvert år, for det sætter medlemmerne stor pris på, siger Helge Nielsen. Udgivelsen af årsskriftet begyndte i starten af 90"erne, da støtteforeningen begyndte at vokse. Nogle af medlemmerne stillede spørgsmålstegn ved, hvad de fik for kontingentkronerne, og det var en af grundene til, at det blev besluttet at udarbejde et skrift om egnen, forklarer Helge Nielsen. Jørgen Jørgensen og Helge Nielsen redigerede de første eksemplarer, som var på under 30 sider, men siden er årsskriftet vokset betydeligt, og dette års udgave er altså på 62 sider. Artiklerne er skrevet af mennesker, der selv henvender sig for at fortælle deres historier, men Egnssamlingen opfordrer også personer, der undersøger interessante emner, til at skrive en artikel til årsskriftet. - Vi er meget afhængige af, at forfatterne vil bidrage med deres historier. Det er meget engagerede mennesker, der skriver artiklerne, og vi håber, at vi kan opretholde det gode faglige niveau, forklarer Helge Nielsen. Han fortæller, at Egnssamlingen gerne bringer historier, der handler om forskellige dele af kommunen, og man forsøger at udvælge artikler, så der både er artikler med faktuelle historiske kendsgerninger og historier, der handler om forfatterens egne oplevelser. - Historierne afspejler en bred vifte af historier, og hver artikel fortæller en flig af egnens historier. Samler man alle årsskrifterne, har man nærmest en lille historiebog om Pandrup Kommune, siger Helge Nielsen. Han ligger inde med flere historier, som eventuelt skal bruges til næste år. Han vil imidlertid gerne høre fra folk, der synes, at de har en god historie at fortælle. Mange ligger for eksempel inde med dagbøger eller andet materiale, som det er muligt at skrive en artikel ud fra, og i de lokalhistoriske arkiver er der et righoldigt billedmateriale, som historierne kan illustreres med, forklarer han.

Forsiden