Aalborg

Ny bog om Solhaven

HORNUM:Der er ministerbesøg, når Himmerlandsskolen i Hornum ved Aars mandag markerer sit 10 års jubilæum. Velfærdsminister Karen Jespersen dukker op og vil i den forbindelse modtage et eksemplar af en helt ny bog skrevet af lektor Karin Kildedal og forskningsassistent Dorthe Kildedal Nielsen, begge Aalborg Universitet. Bogen har titlen "Pædagogik fra Farsø" og tager afsæt i de pædagogiske metoder, der anvendes på ungdomsinstitutionen "Solhaven" i Farsø. Og dermed også på den jubilerende institution Himmerlandsskolen. For den er et "barn" af Solhaven. Himmerlands Rådgivningscenter, der i 90'erne blev dannet af personer med relation til "Solhaven", overtog i 1998 den gamle friskole i Hornum for her at lave en specialinstitution for unge. Det drejer sig om unge over 18 år, der efter en dom har behov for et alternativt afsoningssted. Da man for 10 år siden ville etablere Himmerlandsskolen her, mødte det modstand i lokalbefolkningen. Derfor arrangerede borgerforeningen et møde på Hornum Kro, hvor daværende socialminister Karen Jespersen mødte op og forklarede de fremmødte nødvendigheden af at hjælpe denne type unge og sikre dem gode behandlingstilbud. - Der var en hadsk og ophidset stemning på mødet, og det var ikke vores indtryk at mødet gjorde den mindre. Men efterfølgende blev vi dog kontaktet af en del af byens borgere, der mente, at det havde været en ubehagelig og unødvendig voldsom reaktion, husker formanden for Himmerlands Rådgivningscenters bestyrelse, Jørgen Toft Kristensen. - Nu har Himmerlandsskolen eksisteret i 10 år, der er opnået mange gode resultater, og vi er accepteret som en del af lokalsamfundet. Himmerlandsskolens elever går i skole i lokalområdet og er i forskellige praktikker i området. - Skolens værksted benyttes flittigt at byens foreninger og vi møder stor opbakning i lokalområdet. Således har borgerforeningen tilbudt at etablere en flagallé gennem byen på mandag for at markere Himmerlandsskolen jubilæum, fortæller Jørgen Toft Kristensen