Litteratur

Ny bog skal bygge bro

"Forglemmigej" - et unikt bogprojekt der giver billeder af borgere med anden nationalitet

HIRTSHALS:Bordet i midten af den store foredragssal på Nordsøhøjskolen er dækket med alskens eksotiske godbidder fra hele verdenen. Rundtom ved bordene er samlet en stor del af de familier, der udgør "indholdet" i det unikke bogprojekt, som børne- og kulturudvalget sammen med Integrationsrådet satte i søen sidste efterår, og som nu er nået dertil, hvor produktet, en fin lille bog med titlen "Forglemmigej", foreligger. Foruden familierne er her politikere fra udvalget, repræsentanter for integrationsrådet, de to forfattere, folk fra forvaltningen, fotograf og bogtrykker. Børne- og kulturudvalgets formand Ole Albæk byder velkommen og beretter om baggrunden for udgivelsen. - Vi går alle rundt med positive eller negative billeder af hinanden. Ligegyldighed er også en holdning, ja faktisk næsten den værste. Derfor vil vi med bogen gerne give mulighed for, at vi kan danne os nogle billeder af, hvem I er, hvor I kommer fra ud fra jeres egen historier og ikke på myter og rygter. I stedet for at omtale jer med ordene "de og dem" fremover vil vi gerne have mulighed for at sige "du, I og jer" og dermed skabe grobund for ægte samtale. - Vi har valgt at fortælle 10 familiers historie ud af de i alt 30 forskellige nationaliteter, der bor i Hirtshals Kommune. Og det var vældig rart at opleve, hvordan familierne her i dag kastede sig over bogen. Allerede det vidner om, at i hvert fald to af vore formål er lykkedes. For det første at få jer med, og I har virkelig været åbne og imødekommende. Men også at de to forfattere Niels V. Skipper Petersen og Peter A. Jakobsen har haft evnen til at forstille sig, hvad det var, de skulle. Med stor indlevelsesevne har de hver på deres måde sørget for at gøre historierne interessante for alle. En flot bog, som udvalget er stolte af, fastslog Ole Albæk. Han takkede de øvrige involverede for deres bidrag og sluttede så af med et politisk statement. - Jeg håber at vi i Hirtshals kan fastholde modersmålsundervisningen. Men det er mit personlige håb. Jeg mener, at modersmålsundervisningen er vigtig for børnenes videre færd. Den flotte lille bog har fortællinger om borgere fra Mozambique, Færøerne, Vietnam, Holland, Afghanistan, Island, Conge Brazzaville, Sri Lanka, Irak og Grønland. Den er udgivet af Hirtshals Kommunes børne- og kulturudvalg. Skrevet af Niels V. Skipper Petersen og Peter Jakobsen. Foruden private fotos har Jarmilla Cuhra fotograferet til værket, som er trykt hos Martensens Bogtrykkeri. Bogen kan ikke i første omgang købes i boghandlen, men interesserede kan låne den på biblioteket. Den kommer også ud på alle kommunens institutioner, men den er først og fremmest tænkt som en undervisningsbog, et klassesæt, hvor håbet er, at den kan medvirke til at etablere personlige forbindelser, der beror på tillid, åbenhed og lyst til at mødes og tale sammen. Og det gælder ikke nødvendigvis kun for skolebørnene selv, men kunne også f.eks. inkludere forældre, søskende og andre pårørende.