Lokalpolitik

Ny boliger med østforbindelse

Byrådet har godkendt udkastet til lokalplan for området ved kirken

STØVRING:Oprindelig ville der kun være et lille frimærke at bygge på i området ved Støvring kirke og banen. Nu har byrådet dog efter næsten en menneskealders overvejelser godkendt et udkast til en plan, der åbner op for et byggeri i området. Gert Fischer fremlagde som formand for teknisk udvalg udkastet til lokalplan for kollegerne i byrådet forleden, og han erindrede at sagen allerede var på kommunens bord, da han startede i politik. Satte man oprindelig de mange forskellige begrænsninger ind i et og samme kort, ville der næsten ikke blive areal tilbage at bygge på. - Det har vi fået løst nu, konstaterede han tilfreds i byrådet. Kirken har været meget velvillig, men det har taget tid at spørge alle instanser til råds. Det svære har været at komme over Mastrupådal. I udkastet til lokalplan 172 for området ved Mosbækalle og Ledvogtervej er anvendt de nuværende dyrkningsgrænser som byggelinje til ådalen. Byrådet godkendte med udkastet samtidig, at Ledvogtervej ikke bliver vej mod øst til den kommende bebyggelse på den anden side banen. Den tekniske formand forventede i byrådet, at der helt naturligt i området vil blive trampet stier, hvor folk finder det bedst at gå. Af udkastet til lokalplan fremgår desuden, at der skal være en vold langs jernbanen og langs det er udlagt et 15 meter bredt opholdsareal og dertil en legeplads på 1300 kvadratmeter. I alt skal der være to procent opholdsarealer, svarende til 8300 kvadratmeter. Og som på Højdedraget bliver der en generel byggelinje på fem meter for alle grunde mod naturarealet mod nord.