Sæby

Ny bonusordning har givet flere medlemmer

SÆBY:En ny omdiskuteret bonusordning inden for COOP Norden ejet af FDB og de to nordiske søsterorganisationer har betydet flere medlemmer. Det oplyste formanden for butiksbestyrelsen for SuperBrugsen i Sæby, Lene Pedersen, på årsmødet. Her kunne hun fortælle, at man sidste år efter en medlemsfremgang på 159 nåede op på 3759 lokale medlemmer. Efter den nye bonusordnings indførelse er medlemstallet i de første knap tre måneder af 2003 allerede steget med ca. 200. Bonusordningen er ændret derhen, at den gamle bonussats på to procent på alle varer er afløst af en ny ordning, hvor der opspares fire procent i medlemsbonus ved køb af "egne mærker". Samtidig er forholdet mellem bonusopsparing og medlemstilbud, som udløser rabat her og nu ved kassen blevet ændret. Hvor bonusordningen før vejede to tredjedele og her-og-nu-tilbudene en tredjedel, er forholdet nu lige omvendt. Lene Pedersen oplyste, at der efter en omsætningstigning sidste år på fire procent til 76 mio. kr. i starten af maj udbetales 826.000 kr. i dividende og bonus, en stigning på godt 21.000 kr. i forhold til året før. Lene Pedersen, der i sin beretning uddelte roser til personalet, fortalte om en række aktiviteter, der var blevet afviklet i det forløbne år. Hun oplyste i den forbindelse, at vinfestivalen på Sæbygaard - sidste år med et billetkøb på 200 den mest velbesøgte i festivalens tre-årige historie - i år formentlig kommer til at inddrage hele slottet. Efter årsmødets officielle del høstede Claus Søebye og Lindy Bredmose, der er kendt fra Sæby-Scenen og Voerså Revyen fortjent bifald for deres underholdning.