EMNER

Ny borgerforening i St. Binderup

23 lokale borgere mødte op for at høre nærmere om planerne.

Et længe næret ønske om at få en borgerforening op at stå i St. Binderup er nu lykkedes. Det er sket ved en stiftende generalforsamling, hvor 23 lokale borgere mødte op for at høre nærmere om planerne. Forslaget til foreningens vedtægter blev enstemmigt vedtaget samt valg af en bestyrelse med fem medlemmer og en suppleant. Det blev Trine Bilstrup Tuure, Søren Christensen, Knud Møller Jensen, Susanne Ølgaard og Anita Kastrup Kristensen, og suppleant blev Marcel van Lankveld. Som revisor blev valgt byrådsmedlem Orla Kastrup og Andre Bundgaard. Allerede nu tæller foreningen 40 medlemmer i lokalområdet.

Forsiden