Lokalpolitik

Ny brandbil

Kommunalbestyrelsen har bevilget godt en mio. kr. til en ny vandtankvogn til redningsberedskabet. Den nye vogn er langt hurtigere end den gamle og gør det muligt at nå til Vrå indenfor de magiske 15 minutter. Det betyder at Løkken-Vrå fremover vil kunne klare sig uden Brønderslev som hjælpestation, og det medfører en besparelse på 94.000 kr. om året. Den nye vogn kan klare Børglum bakke med 110 km/t. VRÅ Lokalplan godkendt Lokalplanen for de kommende boliger i Borgergade i Vrå er blevet endeligt godkendt. Der kom indsigelse fra én borger til lokalplanen, da den var i høring. Borgeren gjorde opmærksom på, at p-båse på begge sider af vejen vil give store trafikale problemer, og kommunalbestyrelsen har taget kritikken til sig. Teknisk udvalg indkalder bygherre og borgere til et møde om, hvor p-pladserne skal placeres. Samtidig har kommunalbestyrelsen givet forhåndstilsagn om en kommunegaranti på 9,7 mio. kr. til projektet. Det svarer til 80 procent af lånet til byggeriet. Boligerne ventes at komme til at koste 12,1 mio. kr. at opføre. LØKKEN Nansensvej kloakeres Teknisk udvalg har fået frigivet 2,25 mio. kr. til kloakrenovering ved Nansensvej i Løkken. Kloakkerne under Nansensvej er i meget dårlig stand, hvilket har medført en del reparationer i 2002 og 2003. Desuden er der fra området konstateret store E-coli-tal inden udløbet i Klostergrøften. Kloakrenoveringen ved Nansensvej sendes i licitaion til august og forventes at kunne udføres i september-november 2003. Arbejdet kommer også til at omfatte Nordlysvej fra Åvej til Nansensvej samt undersøgelser ved Kodalsvej og Kongestien. LØKKEN/RUBJERG Byggeregnskaber godkendt Kommunalbestyrelsen har godkendt de endelige byggeregnskaber for ombygningen af Boligselskabet Nordjyllands boliger på Smedevej i Rubjerg samt på Elmevej, Birkevej og Egevej i Løkken. Alle tre ombygninger holder sig inden for budgettet: I Rubjerg er den samlede ombygningssum 1,1 mio. kr., på Elmevej/Birkevej 2,2 mio. kr og på Egevej knap 4,1 mio. kr. Alle de ombyggede boliger har tidligere haft status som almene ældreboliger, men status er nu ændret til almene familieboliger. TINGLYSNINGER 4 u, Lyngby By, Lyngby, Skovvej 11, T.P.N. Byg A/S til Lone Haahr og Søren Drejer m.fl., E 87.200. 1 dæ m.fl., Nr. Vrå By, Vrå, Vrejlevvej 25, Kaj Winther Sørensen til Helle Højrup Lahri og Samir Lahri, E 350.000. 22 db, Furreby By, Furreby, Ejerlejlighed, lejl./anpart nr. 11, Kongestien 2, 02 3, Jens Arne Krøjgaard Poulsen 1/4 m.fl. til Ketty Mølgaard 174, E 410.000.