EMNER

Ny BUF-afdeling i Hobro holder åbent hus

HOBRO: Det er nu blevet så meget hverdag for medarbejderne i den nye BUF-afdeling i Hobro, at de har fået både tid og overskud til at vise afdelingen frem for diverse samarbejdspartnere. Det sker ved et åbent hus-arrangement torsdag 24. februar i lokalerne i den kommunale administration på Korsgade 2 i Hobro. Her bliver der lejlighed til både at se de nyindrettede lokaler og at få en snak med medarbejderne. Der er også afsat tid til taler for at markere indvielsen officielt. BUF står for Børne-, Ungdom- og Familie, men den kommunale handicapafdeling hører også med. Ialt er der tilknyttet omkring 30 medarbejdere, og som afdelingsleder er ansat Kit Borup. Hendes nærmeste foresatte er den nyudnævnte socialchef Mads Gammelmark. Formand for børne- og kulturudvalget Jan Hviid understreger, at det er for at få en bedre udnyttelse af resourcerne, at man politisk har valgt at sammensmelte de forskellige afdelinger. Det er ikke sket for at opnå besparelser. BUF-afdelingen er i øvrigt indrettet i de lokaler, der tidligere blev benyttet af skatteforvaltningens medarbejdere. Skatteforvaltningen er flyttet til et nyt skattecenter hos Cemtec på Majsmarken.