Skolevæsen

Ny bus til Haubro Aars og Hornum

Kritik af manglende busforbindelser taget til følge i den næste køreplan

Bedre busforbindelser til Haubro og Hornum kan være med til at lette presset foran Aars Skole om morgenen. Arkivfoto: Michael Koch

Bedre busforbindelser til Haubro og Hornum kan være med til at lette presset foran Aars Skole om morgenen. Arkivfoto: Michael Koch

HORNUM:Efter adskillige henvendelser til kommunen og Nordjyllands Trafikselskab kommer der nu atter en bus der kan forbinde især Havbro og Hornum. Dermed får især elever til skolerne i Hornum og Aars bedre mulighed for at komme frem og tilbage på rimelige tidspunkter i forhold til undervisningen. Både lokale borgere og kommunens Børne- Skoleudvalg har bedt om at få genindført busforbindelsen, og det er altså taget til følge. Sammen med en række andre mindre og lidt større ændringer anslås det at komme til at koste det offentlige mellem 200.000 og 365.000 kroner. Starter med skoleåret Det kommer til at ske fra 1. juli, hvor en ny køreplan træder i kraft for rute 111, og gør skolegangen lettere for Havbros børn fra næste skoleår. Planen betyder at børn vil kunne sættes af i Aars klokken 7.45 så de har tid nok til at nå ned til Aars Skole. De skal nemlig af ved busterminalen efter at kommunen sidste sommer overdrog buskørslen til en ny entreprenør, der dårligt kunne køre gennem de snævre gader ved skolen. Hornum når bussen til fem minutter senere, og her er skolevejen på gåben hen til klaselokalerne også tilsvarende kortere. Følger indsigelse Skolerne har da også selv gjort opmærksom på problemerne. Blandt andet har Aars skole skrevet til Nordjyllands Trafikselskab at man at børnene i øjeblikket kan nå ned til skolen fra terminalen, få tøjet af og være klar til den nye skoledag for indeværende. Stressede børn - og måske let irriterede lærere - er ikke den bedste forudsætning for god indlæring, og den slags henvendelser tillægger både kommune og trafikselskab en særlig vægt. I hvert fald får Aars Skole præcis den ekstra tid, den bad om i sin indsigelse til køreplanen. Også andre steder i kommunen har Nordjyllands Trafikselskab vist sig imødekommende overfor ønsker om ændringer. Løgstør Skole mente således godt at kunne undvære den anden morgenkørsel, da ingen rigtigt benytter den. I stedet for vil man gerne have en bus der kører fra skolen klokken 15.30, og den ombytning siger NT og kommunen god for.