Ny Bush-doktrin benytter en "nazistisk argumentation"

Fodbold 22. september 2002 08:00

KØBENHAVN: USA's nye nationale sikkerhedsstrategi med hvilken præsident George W. Bush ønsker mulighed for at gennemføre forebyggende militærangreb mod lande, Det Hvide Hus betragter som fjender, er en foruroligende kovending i forhold til internationalt anerkendte folkeretsprincipper opbygget siden Anden Verdenskrig. Det mener en af USA's førende folkerets- og krigsretseksperter, som siger, at den nye Bush-doktrin læner sig op ad den argumentation, nazisterne brugte, men som blev kuldkastet ved Nürnberg-processerne i 1946. - Dette er en radikal ændring, en 180 graders kovending, og grundlæggende - jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal formulere det - at vende tilbage til en nazistisk argumentation, siger juraprofessor Francis A. Boyle fra University of Illinois i en telefonsamtale med Ritzau. - Jeg er juraprofessor på 25. år, og jeg har undervist på Harvard-universitetet og her i Illinois i sammenlagt 27 år, og jeg er oprørt over at se den amerikanske regering vælge at bruge en nazistisk fortolkning af retten til selvforsvar. Men det ser ud til, at det er det, den vil føre ud i livet, og at den vil bruge dette mod Irak, siger han. Professor Boyle's vurdering kommer efter, at han har læst sammenfatningen af "USA's Nationale Sikkerhedsstrategi", som præsident Bush fredag offentliggjorde i forbindelse med, at den forelægges Kongressen i Washington til godkendelse. I doktrinen påpeger Det Hvide Hus blandt andet, at USA forbeholder sig ret til forebyggende militærangreb for at modgå trusler mod landets sikkerhed. "Jo større truslen, des større er risikoen ved inaktivitet - og des større er argumentationen for at tage forhåndsskridt for at forsvare os selv, selv hvis der endnu er usikkerhed om tid og sted for det fjendtlige angreb. For at foregribe eller forhindre sådanne fjendtlige handlinger fra vore fjenders side, vil USA, om nødvendigt, handle forebyggende", hedder det blandt andet i den nye Bush-doktrin. - Denne doktrin hævder, at forebyggende angreb er selvforsvar, og det er det helt klart ikke, fastslår professor Boyle, der er medlem af Det Amerikanske Selskab for Folkeret, Den Amerikanske Sammenslutning for Statskundskab og Harvard-universitetets Leiber Group on the Laws of War. - Forebyggende angreb betragtes historisk set ikke, som en doktrin for selvforsvar, understreger han. - Ved Nürnberg-processerne i 1946 kom advokaterne for nazisterne med argumentet om at forebyggende angreb er selvforsvar. Det var da, de forsøgte at berettige invasionen af jeres naboland Norge, siger Boyle til Ritzau. - Men Nürnberg-tribunalen afviste argumentet og afsagde en kendelse om, at nødvendigheden for selvforsvar må være - og her har vi det velkendte ordvalg - "umiddelbar, overvældende og i en situation, der ikke overlader mulighed for overvejelse". Det var et ordvalg, dommerne ved Nürnberg tog fra et meget berømt brev fra det 19. århundrede forfattet af den amerikanske udenrigsminister Daniel Webster, forklarer Boyle. Han henviser dermed til den såkaldte "Caroline-affære" fra 1837, der blev et vendepunkt i relationerne mellem USA og Storbritannien. I december det år angreb regeringsstyrker fra Canada - dengang underlagt Storbritannien - det lille amerikanske skib Caroline, der sejlede med forsyninger til canadiske oprørere. En amerikansk sømand blev dræbt under angrebet, hvilket oprørte den amerikanske regering under præsident Martin van Buren. Storbritannien påberåbte sig sin selvforsvars-doktrin, men krisen mellem de to lande blev bilagt, da USA's udenrigsminister Webster formulerede den i folkeretten siden anerkendte definition for, hvad der berettiger en nation til selvforsvar. - Så det er velkendt, i det mindste for personer, der underviser på dette område, at forebyggende angreb ikke er en del af selvforsvar. Gengældelse og repressalier er det heller ikke, hvilket blev fastslået under Vietnam-krigen, siger Boyle. Han mener, at det, verdenssamfundet nu er vidne til med præsident Bush' nye nationale sikkerhedsstrategi "modsiger afgørelsen ved Nürnberg-processen og et af de grundlæggende principper i folkeretten". - Det internationale, juridiske system, vi har opbygget efter Anden Verdenskrig, bygger på to fundamenter. Det ene er FN's charter, der tilsiger ikke-angreb, det andet er Nürnberg-chartrets afgørelser og principper. Og det ser ud til, at den nye Bush-strategi forsøger at ophæve disse veletablerede principper, der går tilbage til 1945 og 1946, siger Boyle. Han påpeger i den forbindelse det paradoksale i, at det faktisk var den amerikanske regering under daværende præsident Franklin D. Roosevelt, der var initiativtager til både FN-chartret og Nürnberg-processerne. Principperne fra Nürnberg-processerne om, at en nation ikke må gribe til forebyggende militærangreb, er lige siden blevet opretholdt af Den Internationale Domstol i Haag. Boyle fremhæver "den berømte Korfu Kanal-sag" fra 1949, hvor domstolen afviste, at Storbritannien havde ret til at trænge ind på albansk territorialfarvand og rydde kanalen for miner efter at to britiske destroyere var blevet ramt af sådanne. Og Nicaragua-sagen fra 1986 i kølvandet af afsløringerne af amerikansk-støttede contraers militæraktiviteter i det mellemamerikanske land. En sag, der, med professor Boyle's ord, "gjorde det ganske klart, at lovligt selvforsvar, (som USA påberåbte sig, red.), kræver et væbnet angreb af en stat mod en anden stat". Boyle siger, at det måske vil lykkes præsident Bush at "sælge" sin nye sikkerhedsdoktrin til det amerikanske folk og Kongressen, men at han ikke ser nogen støtte til den i Europa. - Jeg håber bestemt, at en regering som den i Danmark, der har lidt under Anden Verdenskrig, og som forstår de principper, der er på spil, vil holde sig på afstand af denne doktrin. Den er ekstremt farlig, siger han. Han underbygger blandt andet sin bekymring med, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, allerede samme dag som terrorangrebene på USA sidste år truede med at gennemføre "forebyggende angreb" mod Georgien, der huser baser for tjetjenske oprørere. - Og russerne truer forsat med et sådant forebyggende angreb. Præsident Bush har i disse dage møder med Ruslands forsvars- og udenrigsminister, og der kan meget vel komme en underhåndsaftale ud af det: "I støtter os i forbindelse med et forebyggende angreb på Irak, så kan I gøre, hvad i vil derovre i Georgien". Så dette er meget farligt, siger Boyle. - Jeg ved ikke om den danske regering vil være villig til at takle den amerikanske regering. I dag er Bush blevet, hvad skal man sige, den 800 pund tunge gorilla i internationale relationer. Men jeg vil håbe, at Danmark i egenskab af EU-formandsland vil udsende en eller anden form for erklæring. Den behøver ikke at være kritisk over for USA. Blot en erklæring, der bekræfter den traditionelle doktrin om selvforsvar i henhold til artikel 51 i FN-chartret og som benytter sprogbrugen fra Nürnberg, siger professor Francis A. Boyle. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...