Trafikforhold

Ny butikker har givet øget trafik

Teknik- og miljøudvalget overvejer fodgængerovergang og lysfyr

Med man­ge nye bu­tik­ker i Øs­ter­ga­de - blandt an­det Lidl - er tra­fik­mæng­den øget så me­get, at po­li­ti­ker­ne nu over­vejer at op­sæt­te lys­fyr i kryd­set Øs­ter­ga­de-Jyl­lands­ga­de. Ar­kiv­fo­to

Med man­ge nye bu­tik­ker i Øs­ter­ga­de - blandt an­det Lidl - er tra­fik­mæng­den øget så me­get, at po­li­ti­ker­ne nu over­vejer at op­sæt­te lys­fyr i kryd­set Øs­ter­ga­de-Jyl­lands­ga­de. Ar­kiv­fo­to

BRØNDERSLEV:En lysregulering i krydset Østergade-Jyllandsgade og en fodgængerovergang i Østergade. Disse overvejelser har teknik- og miljøudvalget netop gjort sig. - Vi overvejer, hvorvidt vi skal sætte et lysfyr op i Østergade. Det var inde i overvejelserne, da vi etablerede butiksområdet på den tidligere Kansasgrund, fortæller formand for udvalget Karsten Frederiksen. Lidl, Jem og Fix samt T. Hansen har etableret sig i området, og det har givet øget trafik til Jyllandsgade fra parkeringspladsen ved forretningerne. Samtidig er Søndergade blevet trafiksikret, og hermed har en del bilister fundet genvej via Jyllandsgade til Østergade. Tilmed skiltes der i Søndergade med, at tung trafik fra Vildmosen skal køre ad Jyllandsgade til Østergade. - Da vi etablerede butiksområdet besluttede vi, at virksomhederne skulle i gang, så vi kunne se trafikbilledet - altså mængden af trafik og hastigheden. Vi synes, vi er ved at få et overblik over situationen. Så vi har nu bedt forvaltningen komme med forslag til en lysregulering i krydset Østergade-Jyllandsgade. Og hvorvidt der findes mulighed for at etablere en almindelig og sikker fodgængerovergang i Østergade - eventuelt en overgang med gule, blinkende advarselslys og helleanlæg. - Vi har bedt forvaltningen afdække de to forslag - både prismæssigt og trafiksikkerhedsmæssigt. Så kan vi få forslagene indarbejdet i vores trafiksikkerhedsplan for det kommende år, siger Karsten Frederiksen. Anledningen til, at emnet blev drøftet på udvalgets møde, skyldes en henvendelse fra forældrebestyrelsen for Jyllandsgades børnehave. Forældrene har bedt om en fodgængerovergang i Østergade. Og samtidig ønsker børnehaven at få løst de trafikale forhold ved institutionen. Børnehaven oplyser, at der på stedet er meget og hurtig trafik. Forældrene påpeger, at mange forældre og børn fra området nord for Østergade skal krydse vejen for at nå frem til børnehaven. Og med de nye trafikale forhold er det ifølge forældrebestyrelsen blevet svært og farligt at krydse vejen. Forældrene konstaterer i deres henvendelse til kommunen, at de mange nye butikker i området har øget trafikmængden markant.