Lokalpolitik

Ny butiksplan på vej

Politikere siger ok til endnu en dagligvarebutik ved Aalborgvej.

På området syd for Bredgade ved Aalborgvej er der ønske om at bygge et nyt supermarked - politikere i miljø- og teknikudvalget siger ja og de går hermed mod forvaltningens anbefaling. Foto: Kurt Bering

På området syd for Bredgade ved Aalborgvej er der ønske om at bygge et nyt supermarked - politikere i miljø- og teknikudvalget siger ja og de går hermed mod forvaltningens anbefaling. Foto: Kurt Bering

Endnu et supermarked er på vej ved Aalborgvej i Brønderslev. I hvert fald har politikerne i Miljø- og teknikudvalget netop sagt ok til at gå i gang med en ny lokalplan. Planen skal banen vej for et nyt supermarked på hjørnet af Aalborgvej og Bredgade over for Q8-tankstationen. Ejeren af arealet er TKL Ejendomme A/S, og selskabet har ifølge ansøgningen til kommunen fået flere henvendelser fra dagligvarekæder, som er interesseret i at bygge en dagligvarebutik på området. Begrundelsen er, at det ligger attraktivt og synligt ved rundkørslen. - Projektområdet ligger på en af de mest synlige placeringer ved indfaldsvejene til Brønderslev By, og vil skabe fornyet og yderligere aktivitet i byen. Jeg håber, at Kommunen vil medvirke til byens udvikling ved ændring af plangrundlaget, i lighed med situationen ved den nyligt opførte Fakta-butik på hjørnet af Aalborgvej og Østergade, skriver Carsten Overgaard fra Landinspektør Nord på vegne af TKL Ejendomme. Forvaltningens embedsmænd har anbefalet politikerne at give afslag på ansøgningen, men den indstilling har politikerne altså valgt ikke at følge. Kommuneplanen siger at detailhandel skal placeres inden for bymidten eller i lokalcentre, for at skabe et levende og aktivt bymiljø. - Ved spredning af detailhandel kan man risikere, at bymidten afmattes, lyder advarslen fra forvaltningen. Arealet ligger i dag i et erhvervsområde, der omfatter større industrivirksomheder, større værksteder samt entreprenør- og oplagsvirksomheder, og der må ikke bygges boliger eller detailhandel inden for dette område. Og hermed skal kommuneplanen ændres, og der skal laves en ny lokalplan. Planen er ifølge ansøgningen, at de to huse mod Bredgade skal rives ned, og flere udkørsler bliver nedlagt tæt på rundkørslen. Den eksisterende vejadgang til Bredgade kan udvides og bruges. Men vejen skal placeres så langt fra rundkørslen som muligt. Og forvaltningen afviser samtidig, at der kan laves vejadgang fra Aalborgvej til supermarkedet.