EMNER

Ny by for millioner er på vej

IPAs nedlagte fabriksbygning er kernen i storstilet midtbys-projekt

NIBE:Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) sunder sig måske i disse minutter oven på modtagelsen af en ansøgning fra Nibe Kommune om statsstøtte til lokalområdets hidtil mest ambitiøse plan for byfornyelse til over 13 millioner kroner. Set med Nibe-briller er det dog nok svært at sige nej til ansøgningen, der skal pynte og begejstre borgerne i den 275 års gamle købstad med de snoede, næsten uberørte gader, og det er absolut sidste udkald for statsmidler til såkaldt helhedsorienteret byfornyelse. For regeringen har skrottet støtten til den slags med virkning fra næste år. Projektet i Nibe omfatter etableringen af et såkaldt "multifunktionshus" i beslagfabriken IPAs rømmede bygninger i midtbyen, hvor foreninger efter planen får tilbudt et fast mødested, kulturen skal blomstre, socialt svage får stillet lokaler til rådighed, folkebiblioteket flytter måske ind, og der bliver måske også plads til et videncenter/værksted med lokalt håndværk i de rummelige industrielle bygninger fra dengang beslagfabrikken lagde beslag på størstedelen af arbejdskraften i Nibe by. - En smuk plan, der vil forskønne den historiske midtby også den forsømte del ved kirken, og fornyelsen samler samtidig foreninger under samme tag, siger borgmester Jens Østergaard Madsen (V). Projekt byfornyelse omfatter også genåbningen af vandløbet Tyvedalen a la en miniudgave af åbningen af Århus Å. Skomagertorvet får et pift, og forretningsområderne Skomagertorvet og det langt nyere Toften bliver efter planen bundet sammen med gader og stier. Projekt byfornyelse belaster ikke nødvendigvis kommune-kassen voldsomt. Næsten seks millioner lokale kroner er afsat de næste fem år, EU-midler og penge den statslige bygge- og anlægsfond spytter måske i kassen, men først i maj kender kommunen afgørelsen fra Bendt Bendtsen og co. - om støtte på otte en halv million kroner fra Økonomi- og erhvervsministeriet, og der er konkurrence om de ledige kroner fra adskillige andre kommuner.