Byggeri

Ny bygning tager udsynet

Naboer til pedelbygning på Trollhättanvej overvejer klage til Statsforvaltningen.

Walid Sørensen er blandt de naboer som glædede sig over boligrenoveringen på Trollhättanvej. Nu har en ny servicebygning til servicemedarbejdernes maskiner imidlertid stjålet hans og nabo Mogens Dahls udsyn. Foto: Hans Ravn

Walid Sørensen er blandt de naboer som glædede sig over boligrenoveringen på Trollhättanvej. Nu har en ny servicebygning til servicemedarbejdernes maskiner imidlertid stjålet hans og nabo Mogens Dahls udsyn. Foto: Hans Ravn

Hjørring Boligselskab afviser at stoppe byggeriet af en ny servicebygning på Trollhättanvej, selvom to naboer på den anden side af vejen har klaget over, at den stjæler deres udsyn. Mogens Dahl og Walid Sørensen, som bor i parcelhus på den anden side af Trollhättanvej overvejer at klage til Statsforvaltningen Nordjylland i Aalborg over byggetilladelsen til boligselskabet. Kigger ind i en "Berlinmur" De to naboer ærgrer sig over udviklingen. De glædede sig over, at boligblokkene på den anden side af vejen blev smukt renoveret. Renoveringen betød nemlig, at nogle opgange blev kappet af bygningerne, så området i dag fremstår åbent og indbydende. - Min kone Laila og jeg kunne fra vores køkkenvindue følge vore børns leg på boligforeningens legeplads. Nu kigger vi ind i en "Berlinmur", siger Walid Sørensen. Både han og Mogens Dahl frygter, at muren bliver et indbydende mål for graffitimalere. I dag ses allerede graffiti på en nærliggende skraldespand og affaldsboble. De frygter også, at udsynet vil forringe deres huses værdi. Det paradoksale er, at den spærrende servicebygning slet ikke skulle have ligget ud til Trollhättanvej, men syd for den nye Kulturcafé inden i boligområdet. Senere blev den flyttet hen for enden af blok, der ligger med gavlen vendt ud mod Trollhättanvej. Beboere brokkede sig Beboere med vinduer og altaner i gavlen på boligblokken brokkede sig imidlertid over udsigten til en servicebygning og på et beboermøde 20. juni i år stemte 39 for at flytte servicebygningen et antal meter nordpå til sin nuværende placering, mens 24 stemte imod. Flytningen betyder, at beboerne stiger 25-55 kroner i husleje. - Det virker nærmest komisk, at man mener, at bygningen er til stor gene for beboerne, men ikke for naboerne, siger Mogens Dahl. Han og Walid Sørensen har klaget til Bolig Hjørring, men forgæves. - Jeg synes ikke, at boligforeningen har taget hensyn til naboerne i denne sag. Vores huse har trods alt ligget her i mange år, siger Walid Sørensen. Kan du forstå, at naboerne er trætte af at kigge ind i en spærrende mur, spørger NORDJYSKE Bolig Hjørrings sekretariatschef, Johnny Jensen. - Det er afdelingsmødet i Hjørring Boligforening, som har besluttet placeringen. Når beboerne har truffet en beslutning, har Bolig Hjørring ikke nogen holdning til spørgsmålet. Vi retter os efter beboernes beslutning, siger Johnny Jensen. - Vi søger en byggetilladelse og regner da med, at kommunen griber ind, hvis bygningen overskrider reglerne, eller hvis der kræves en nabohøring. Sagsbehandler Morten Skotte fra kommunens tekniske forvaltning oplyser, at man i følge byggeloven ikke skal spørge naboerne. Alle grundejere - i dette tilfælde Hjørring Boligselskab - har byggeret, hvis de i øvrigt overholder alle regler og forskrifter indenfor lokalplanen. - Spørgsmålet om naboers udsigt er ikke reguleret i byggeloven, oplyser Morten Skotte. Mogens Dahl og Walid Sørensen eventuelle klage til Statsforvaltningen Nordjylland bliver næppe afgjort, før bygningen står helt færdig og endegyldigt stjæler udsynet.