Ny centeransøgning til Sander

Center for Teleinfrastruktur Forskning, forkortet CTIF, er navnet på en størrelse, som har spøgt en del i den nordjyske universitetsverden gennem det seneste år, og som en overgang så det ud til at gå i vasken. Centeret skal beskæftige sig med de digitale motorveje og dermed forudsætningerne for at udnytte alle de spændende muligheder, internettet rummer. Det nye center kan også ses som en afløser for Center for Personkommunikation, der mere eller mindre er under udfasning, men som , . Nu er der imidlertid efter måneders intenst arbejde udarbejdet en ny ansøgning til videnskabsminister Helge Sander, som tidligere har udtalt sig positivt om det perspektivrige i centerideen, som forudsætter en samlet investering på omkring 75 mio. kr. i offentlige og private midler. Lektor Flemming Bjerge Frederiksen, leder af universitetets Institut for Elektroniske Systemer, bekrev på en ingeniørkonference forleden centerets organisation i detaljer, og han lagde stor vægt på dets innovative funktion ikke bare på regionalt, men i lige så høj grad nationalt og internationalt plan. - Centerets mission bliver at kortlægge eksisterende mobile og kabellagte net og løbende analysere, hvordan de kan optimeres, så de digitale kommunikationsmuligheder udnyttes mest rationelt. Den opgave er der i dag ingen andre, der udfylder, men vi står her på universitetet med nogle af de kapaciteter, der kan løse den. Flemming Bjerge Frederiksen beskrev samtidig teleinfrastrukturforskningen som et af de elementer, der kan afløse den mobiltelefonindustri, som er blevet hverdagsagtig og derfor uden den udviklingsdynamik, som den i sin tid rummede. - Først i 90'erne var mobiltelefonerne et område med masser af fart på, men den epoke kommer ikke igen. Mange har haft en opfattelse af, at vi bare kunne få nogle penge til at fortsætte en succes. Nu hvor udviklingen har toppet, og hvor mobiltelefonerne - samt teknologien bag dem - er blevet hvermandseje, må vi se i øjnene, at der skal noget nyt til, lød kommentaren fra institutlederen.