Lokalpolitik

Ny chance til kystsikring

Amtspolitikerne overvejer at opgive besparelse

NORDJYLLAND:Amtspolitikerne er klar til at genoverveje beslutningen om at spare på kystsikringen ved Skagen og Lønstrup. Ifølge 2004-budgettet forsvinder der 425.000 kr. og 300.000 til sandfodring af strandene ved Skagen og og Lønstrup. Borgmestrene i Skagen og Hjørring kommuner frygter imidlertid, at dét vil få staten til også at fjerne sit tilskud. Helt tilbage i 1981 blev der - med daværende folketingsmedlem Jens Risgaard Knudsen for bordenden - aflagt en musketér-ed, som betød, at hvis kommuner og amtet sammen betalte halvdelen af udgiften til kystsikring, ville staten betale den anden halvdel. Amtet er ikke forpligtet til at bidrage, men har gjort det siden. - Når ideen om at spare på vort bidrag dukkede op i sparekataloget, er jeg gået ud fra, at det ikke mere var så nødvendigt, at vi deltog, siger amtsborgmester Orla Hav (S). I amtsrådets økonomiudvalg, som i går drøftede en henvendelse fra de to berørte kommuner, var der imidlertid enighed om, at amtet ikke skal gøre noget, der kan få staten til at hoppe fra sin deltagelse. Derfor vil amtsrådet nu tage en dialog med Skagen og Hjørring kommuner. - Og hvis konklusionen bliver, at der stadig er behov for kystsikring på samme niveau, vil vi i kredsen af forligspartier bag budgettet drøfte, om det er klogest at droppe denne besparelse, siger Orla Hav.