Gymnasiale uddannelser

Ny chef for gymnasiet

Det er en særdeles erfaren og alsidig rektor, der er valgt til at føre Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus sikkert gennem de kommende års arbejde med nye gymnasiereformer og overgang til selvejets velsignelser med taxameterprincipper. Poul Stenhøj er netop udpeget til afløser for rektor Jens Jørgen Vinther. Han er 49 år gammel, er i dag viceforstander og afdelingsleder for 2-årigt HF på Randers HF & VUC. Poul Stenhøj har stor ledelseserfaring og glæder sig til at komme igang i Frederikshavn. - Vi står overfor store udfordringer, men Frederikshavn Gymnasium er særdeles veldrevet og har en stab af medarbejdere, der er vant til udviklingsarbejder. Og det er vigtigt i en tid, der stiller krav til omstillingsevne, siger Poul Stenhøj, der tiltræder rektorembedet 1. februar 2005.