Ny chef for hjemmeværnet

Finn Winkler - ny chef for hjemmeværnet

Finn Winkler - ny chef for hjemmeværnet

ANSAT:Generalmajor Finn Winkler, 52 år, overtager i dag 1. maj posten som chef for hjemmeværnet. Han er ansat på en åremålskontrakt på fire år. Finn Winkler afløser generalmajor Jan S. Norgaard, der fyldte 60 år 28. april og dermed gik på pension med udgangen af april efter næsten seks år som hjemmeværnets militære chef. Den nye chef for hjemmeværnet kommer fra en post som stabschef i Hjemmeværnskommandoen, som han kom til i sommeren 2007. Det er således en soldat, der kender hjemmeværnet ud og ind, som overtager ledelsen i den frivillige militære organisation. Finn Winkler er chef for cirka 49.000 frivillige og 650 ansatte. Som stabschef gennem næsten tre år har Finn Winkler været med til at præge den rivende udvikling, hjemmeværnet har gennemgået de senere år. Med næsten 5000 indsættelser til støtte for forsvaret, politiet og andre myndigheder blev 2009 et rekordår for hjemmeværnet. Som chef for hjemmeværnet er Finn Winkler sammen med hjemmeværnets civile chef, Jens Hald, primus motor i hjemmeværnets udmøntning af den politiske aftale om forsvaret for perioden 2010-2014. Her venter der nye opgaver for hjemmeværnet i det nationale beredskab og på internationale missioner. Der er også lagt op til en ændring i hjemmeværnets lokale kommandostruktur. Finn Winkler indledte sin militære karriere som værnepligtig ved Danske Livregiment og blev uddannet som officer i 1980-84 på Hærens Officersskole. Forud for jobbet som stabschef i Hjemmeværnskommandoen var han chef for udviklingsafdelingen i Forsvarsstaben. Tidligere i karrieren har han blandt andet været chef for 1. Panserbataljon ved Gardehusarregimentet, næstkommanderende og stabschef for Den Danske Bataljon i Kosovo og chef for Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet.