Ny chef varsler forandringer

Civilt ansatte riskerer at blive presset i uniform

FREDERIKSHAVN:Jeg har det godt med forandringer. Det er en del af det at være søofficer, siger Per Frank Hansen. Forandringer har der altid været mange af i Per Frank Hansens liv, og forandringens vind kommer også til at blæse på Flådestation Frederikshavn, når han mandag rykker han ind på chefkontoret i hovedbygningen. Hans ”Barndommens gade” var Finnsvej i Frederikshavn, hvor han boede med sine forældre i morfaderen, fiskeskipper og pelsdyravler Kaj ”Grøn” Andersens hus. Forældrene flyttede mange gange i Pers drengeår, og han skiftede fra Bangsbostrand til Strandby Skole. I 1974 tog han studentereksamen fra Frederikshavn Gymnasium. Han kom straks efter ud at sejle - som bartender på Sessanfærgen. Året efter skiftede han bartenderens hvide skjorte ud med Søværnets blå uniform. Siden værnepligtstiden har han gjort tjeneste i København, Århus og Karup samt været chef for NATOs stående minerydningsstyrke i Kanalen. Siden 2000 har haft Flådestation Frederikshavn som arbejdsplads. - Jeg har bevæget mig meget inden for det operative i Søværnet, men jeg er glad for nu at skulle varetage en logistisk funktion, siger han på sin tredjesidste arbejdsdag på 3. eskadres chefkontor. Tid til forandringer Vagtskiftet på Flådestationen sker på et tidspunkt, hvor kursen lægges om. Forsvarsforliget skal udmøntes, og skal Per Frank Hansen stå i spidsen for i Frederikshavn. Søværnet skal trimmes til bedre at kunne løse internationale opgaver. Hidtil har Søværnet kun bidraget med enkelte fartøjer i operationer under fjerne himmelstrøg. Nu skal der skal opbygges nye vedligeholdelsesorganisationer på Flådestation Frederikshavn og Korsør. Forkortelsen er OPLOG og står for operativ, logistisk enhed. OPLOG’en i Frederikshavn skal bestå af 250 mand, som i løbet af få dage kan udstationeres i f. eks. Golfen med værksteder, der ligger klar til at blive pakket ud af containere for at forestå den daglige vedligeholdelse af skibene. Flådestationens chef får også en ny rolle. Forsvarsforliget indebærer, at mange opgaver - administration og vedligeholdelse - som flådestationens chef hidtil har været ansvarlig for, centraliseres i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Chefen vil med ud Per Frank Hansen regner ikke med at skulle sidde tilbage ved skrivebordet på chefkontoret, når personellet bliver beordret i krigszone. Hans plads vil i perioder være sammen med de udstationerede. - Så er det i den grønne uniform og af sted, siger kommandøren og lyder som en knægt, der har fået fri fra skole for at tage på spejderlejr. Den øgede vægt på operative opgaver i Søværnet medfører, at der over en årrække bliver mere militært og mindre civilt personel i Søværnet. - Den organisation, vi har i dag, er bygget til at løse en kendt og veldefineret opgave. Nu skal vi omstille os til at være en udviklingsorganisation, der løser nye, forskellige opgaver. - Der skal muligvis ske afskedigelser, siger han. Nye koste - og gamle - Men vi skal ikke afskedige personale for at ansætte nyt. Jeg tror, man fejer bedre med gamle koste, der er vant til at komme ud i hjørnerne, end med helt nye. Det nuværende personale skal uddannes til at kunne løse nye opgaver. - Jeg tror alle gerne vil have stabilitet, men hvis forandring blive en del af hverdagen, så kan man også finde i en stabilitet i den situation og opleve den som sikker og tryg. I virkeligheden er den mere sikker, fordi man er rustet til at tage en pludselig udfordring op. Kravet til Søværnet om at kunne udstationere personel i OPLOG - den operative logistiske enhed - fordrer flere uniformerede. Per Frank Hansen tror skellet mellem militære og civile i Søværnet i fremtiden bliver mere flydende. Nogle af de yngre civilt ansatte, som tilknyttes OPLOG, vil få tilbudt et militært grundkursus og en kontrakt som konstabel eller befalingsmand. Nul tolerance Den ny chef skal forestå indførelse af en alkoholpolitik på flådestationen, der har haft en liberal holdning til spiritus. - Jeg positivt indstillet over for en skærpet linje. Jeg lagde selv for i 2001 ved at indføre en alkohol- og misbrugspolitik i 3. eskadre, hvor vi havde misbrugsproblemer. I 3. eskadre er der nul alkohol, når vi er ude, og nul tolerance over for hash og stærk narkotika. Jeg tror personalet byder stramninger velkomne. Vi er på en farlig arbejdsplads, og reglerne skal især beskytte personalet mod arbejdsulykker. Samtidig er det helt uacceptabelt, at Søværnet introducerer unge til et misbrug, siger Per Frank Hansen. Alkoholpolitikken skal udformes i samarbejdsudvalget. Men han understreger, at reglerne bliver ens for alle. Officer og værnepligtige. Civile og militære. - Alt andet vil være uacceptabelt, fastslår Per Frank Hansen.