Aalborg

Ny cheflæge på Aalborg Sygehus

NORDJYLLAND:Det bliver 59-årige Morten Noreng, som fremover skal være cheflæge på Aalborg Sygehus. Han afløser Tove Nilsson, der går på pension. Morten Noreng kommer fra en tilsvarende stilling på regionshospitalet i Randers og Grenaa. Ifølge direktøren for Aalborg Sygehus, Jens Ole Skov, passer den kommende cheflæge rigtig godt ind i sygehusets strategi og målsætninger. Morten Noreng har været cheflæge i Randers og Grenaa siden 2001. Forinden var han i tre år ledende overlæge på Anæstesiologisk afdeling på Århus Universitetshospital. Tidligere har Morten Noreng blandt andet været overlæge på Århus Universitetshospital, Skejby, og speciallæge på rigshospitalet. Han blev speciallæge i anæstesiologi i 1991. Morten Noreng er oprindeligt nordmand. Han er gift og bor i Hornbæk ved Randers. mons