Ny cheflæge til Sygehus Vendsyssel

Michael Andreassen vil blandt andet sætte fokus på uddannelse, rekruttering og kommunikation

HJØRRING:Sygehus Vendsyssel har fået sig en ny cheflæge, og han er netop begyndt i sit nye arbejde og blev budt velkommen med en reception fredag. Han hedder Michael Adreassen, og han var ikke bange for at skifte sit arbejde som leder af en retspsykiatrisk enhed i Viborg ud med en lederpost i en del af landet, der ofte forbindes med lægemangel. - Den måde, udfordringen og opgaverne var formuleret på i jobannoncen, lød inspirerende og fik mig til at tænke, at det kunne være spændende at prøve at søge herop. Bredden i opgaven er stor - men jeg blev tiltrukket af, at jeg skal være med til at tegne sygehuset udadtil, være med til behandling af klagesager, lave katastrofeplaner, gøre behandlingen optimal for patienterne og en hel masse andre ting, fortæller Michael Andreassen, der bor i Aalborg. Desuden efterspurgte sygehuset en, der tænker strategisk, og det er en af Michael Andreassens kæpheste. - Det er vigtigt at have en langsigtet strategi, et mål med, hvor du vil hen. Hvordan man så når frem til det, er taktikken, siger han. Den nye cheflæge har stadig elleve godt fyldte flyttekasser stående på sit nye kontor. Der bliver nok af opgaver at tage fat på i den første tid. Som noget af det første vil Michael Andreassen tage rundt på de forskellige afdelinger og lære dem og menneskerne at kende. - Og så vil tage fat på noget af det, jeg har forstand på - rekruttering og uddannelse. Michael Andreassen har en baggrund som speciallæge i psykiatri. Det kan være en fordel, mener han. - Hvis jeg havde for eksempel en medicinsk baggrund, så kunne det måske være svært at undgå at favorisere sin egen faggruppe - eller omvendt kunne man komme til at gå i den anden grøft for netop ikke at favorisere den. En cheflæge er nødt til at have et bredt kenskab til faget og kan ikke være specialist i alting. Michael Andreassenhar ikke tidligere arbejdet på Sygehus Vendsyssel lige bortset fra, at han for 27 år siden var medicinstuderende på Skagen Sygehus. Han har derfor ikke nogen speciel tilknytning til sygehuset i Hjørring eller Frederikshavn. - Jeg vil nærmest sige, at min uvidenhed er min styrke. Jeg har ingen præferencer nogen steder, og det tror jeg, kan være en fordel. Michael Andreassen ser frem til samarbejdet med sine nye kolleger, og på spørgsmålet om, hvilken type leder han gerne vil blive, svarer han: - Jeg vil gerne være en leder, der hjælper medarbejderne til at når deres mål. Mit primære mål er sygehusets ve og vel. Hvis sygehuset og medarbejderne har det godt, så fungerer det også godt med patienterne. Vi er til for patienternes skyld og for, at de skal få en god behandling, siger Michael Andreassen.