Lokalpolitik

Ny cykelsti kræver jordkøb

Kommunen skal i gang med at ekspropriere i Mariager

Anlægget af en ny cykelsti fra rundkørslen i Mariager til erhvervsområdet Klostermarken kræver, at kommunen eksproprierer jord. Økonomiudalget har netop indstillet til byrådet, at man går i gang med at ekspropriere arealerne. Tidsplanen siger åstedsforretning 15. april, beslutning i byrådet 25. juni, en klagfrist på fire uger og endelig igangsættelse til august. Hvis kommunen kan opnå forlig med alle berørte lodsejere, kan anlægsarbejdet allerede begynde til juli. Omkostningerne til stien er anslået til to millioner kroner.