Lokalpolitik

Ny cykelsti langs Roldvej

HAVERSLEV:Nordjyllands Amt går snart i gang med at anlægge første etape af en planlagt cykelsti på begge sider af Roldvej på den 7,3 kilometer lange strækning fra rundkørslen øst for Haverslev til Rold by. Første etape med start fra Haverslev slutter ved Nørlund Gods ved Nørlund Skov til efteråret, hvorefter anlægsarbejdet på den sidste strækning mod Rold by genoptages til foråret og forventes færdiganlagt inden sommerferien. Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af rabatten i begge vejsider, anlæg af en enkeltrettet cykelsti i begge sider af vejen og etablering af to helleanlæg ved Ladelund. Cykelstierne anlægges som halvanden meter brede og med en skillerabat med græs ud mod kørebanen i samme bredde. Gennem Ladelund etableres der kantsten mellem cykelsti og kørebane uden skillerabat på grund af pladsmangel, og hele Roldvejens nuværende linjeføring og længdeprofil bibeholdes. - Anlægsprojektet medfører, at der skal eksproprieres en omkring fem meter bred jordstribe fra vejskellet på hver side af Roldvej på strækningen fra Haverslev til Rold. Ekspropriationsforretningen med de berørte lodsejere blev afviklet i sidste uge, og i løbet af kort tid går entreprenøren i gang med anlægsarbejdet, der alene er en amtslig udgift, påpeger Søren Munk (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Nørager Kommune.